Bøhmerdans (Vendsyssel)

Uppställning: parvis, på två rader, kavaljerer till höger och damerna till vänster, sett från fronten.
Steg: sidsteg, gångsteg, kadriljomdansningssteg
1-4 a) Med dubbel handfattning, dansar par 1 8 galloperande sidsteg genom raderna, bort frå fronten.
1-4   Par 1 dansar 8 galloperande sidsteg tillbaka till plats.
|:5-8:| b) Par 1 och par 2 dansar kedja. När kavaljer 1 har givit sin dam höger hand, går de 2 steg en halv omgång medsols, varefter kavaljeren ger dam 2 vänster hand, egen dam höger hand, osv. För par 2 är kedjan som vanligt. Dansa kedjan 1-3/4 omgång så att paren har bytt plats och alla står i egen rad. 16 gångsteg.
9-12 c) Kavaljerer 1 och 2 klappar med egen dam: (9) klap i egna händer, klap i höger, (10) i egna, i vänster, (11) i egna, i båda varandras, och (12) 3 klap i egna händer.
9-12   Med valsfattning, dansar par 1 och par 2 8 kadriljomdansningssteg på plats.
    När dansen upprepas, dansar par 1 med par 3, och par 2 står över.
Par 1, 3, 5 osv kann börja dansen samtidigt.

Källa: Foreningen til Folkedansens Fremme Gamle danse fra Vendsyssel og Læsø 2. oplag. 1982. Sida 13-14.
Översatt av Laine Ruus, Toronto, 2010-08-11


Tillbaka till innehållsförteckningen/Back to table of contents