Klap galopade

Country: Møn, Denmark
Type: couple dance
Formation: any number of couples in an open circle, holding inside hands and facing in LOD
Steps: galop (longer polka step), walk
Music: 358:239,490 ♩=120; sheet music: <http://spillefolk.dk/nodesamling/pdf/tu-klapgalopade.pdf>; CDs Kom! Lad os danse track 4, Danske Folkedanseres Spillemænd Folkedans for begyndere track 7.

    Dance progression Sang tekst Translation
1-4 (a) All dance 8 walking steps forward in LOD, Jeg gik mig en tur op ad Østergade I went for a walk up Østergade
5-8   Stand facing partner. Clap own hands (5), clap partners R hand with own R hand (&), clap own hands (6), clap partner's L hand with own L hand (&), clap own hands (7), and partner's both hands (&), and finally own hands again (8).    
1-4   All turn to face RLOD, take inside hands and dance 8 walking steps in RLOD, (while singing "Jeg gik mig en tur ned ad Østergade"). Jeg gik mig ned tur op ad Østergade I went for a walk down Østergade
5-8   Repeat claps as above.    
|:9-16:| (b) All take waltz hold and dance galop moving in LOD.    
    Repeat from (a) as long as the musicians are willing to play.    
     

Source: Foreningen til Folkedansens Fremme Gamle danse fra Møn. 4 oplag. København: Foreningen til Folkedansens Fremme, 1983. p. 15
Translation: Laine Ruus, Oakville, 2013-05-30, rev. 2017-06-06


Tillbaka till innehållsförteckningen/Back to table of contents