Tosse Marens totur

A quadrille for 4 couples, from Kattinge, Sjælland, Denmark.

Formation: 4 couple quadrille, numbering clockwise from the top of the set: couple 1 with backs to the music, couple 2 facing couple 1, couple 3 on the side to the right of couple 1, couple 4 facing couple 3.
Steps: buzzstep, chassé, walk
Music: <http://spillefolk.dk/nodesamling/pdf/tu-tossem.pdf>"

:1-8: 1 a Couples make a closed circle (W-hold), and dance 16 buzzsteps once around the circle CW.
 9-16 1 b Couples 1 and 2, starting with man's left (ML) and woman's right (WR) foot, do chassé (M:L,R,L;W:R,L,R) and 2 walk steps, towards each other, with a curtsey/bow to the opposite couple on beat 12&. Repeat backwards to place.
 9-16 Couples 3 and 4 repeat.
:1-8: 2 a Women's right hand star, 16 buzzsteps, CW.
:9-16: 2 b Repeat 1 b.
:1-8: 3 a Men's right hand star, 16 buzzsteps, CW.
:9-16: 3 b Repeat 1 b.
:1-8: 4 a Repeat 1 a, 16 buzzsteps, CW.
:9-16: 4 b Repeat 1 b.


      Sang tekst 

1. Folk sir' om Maren at hun er lidt tosset, 
  ikke som andre, hun er en smule sær. 
  Alt gør hun galt, hun er temmelig klodset, 
  selv simple ting, volder hende stort besvær. 
  |: Men skal der danses en totur så fører Maren an
  og hun danser som ingen andre kan:|

2. Ingen ka' påstå at Maren er klygtig, 
  hun har så svært ved at tænke sig til no'et. 
  Med sine hænder er hun ikke dygtig, 
  slet ikke til at håndtere nål og tråd 
  |: Men skal der danses en totur...:|

3. Hun får trods alt mange mænd til at sukke, 
  så hun må svinge dem alle efter tur. 
  Selvom hun bestemt ikke hører til de smukke, 
  eller ka' vise den flotteste figur 
  |: Men skal der danses en totur...:|

4. Vi har vort hjerte til Tosse Maren givet, 
  kvinden som tog os med både hud og hår. 
  Dans og musik er for os hele livet, 
  derfor vi ingen bedre dansepartner får 
  |: Men skal der danses en totur...:|

Hentet fra <http://da.wikipedia.org/wiki/Tossemarens_Totur>
       Song text

1. People say that Maren is a bit crazy
  Note like everyone else, she is a bit odd.
  She does everything wrong, she's rather clumsy
  Even doing simple things is difficult for her.
  |:But when it comes to dancing a totur Maren leads it
  And she dances like no one else can.:|

2. No one can claim that Maren is clever
  She has so much trouble thinking through anything.
  She is not good with her hands, 
  Not even with needle and thread.
  |:But when it comes to dancing a totur Maren leads it...:|
 
3. Even so she makes many men sigh 
  so she has to dance with them all in turn.
  Even though she can't be considered beautiful, 
  nor has the most elegant figure.
  |:But when it comes to dancing a totur Maren leads it...:|

4. We have given our hearts to Tosse Maren
  the woman who conquered our hide and hair.
  Dancing and music are central to living
  and that's why we can't have a better dance partner.
  |:But when it comes to dancing a totur Maren leads it...:|

Source: <http://da.wikipedia.org/wiki/Tossemarens_Totur>

Translation: Laine G.M. Ruus, Oakville, 2011-05-03


Tillbaka till innehållsförteckningen/Back to table of contents