Nordiska folkdans och folkmusik länkar


  Calendar of Scandinavian folkdance events  

  Folkdans beskrivningar, mm|Folk dance descriptions, etc Folkmusik, noter mm | Sheet music, recordings, etc

Danmark A brief history of Danish folk dance [in English]
Dansk dansedatabase
Folkedans Danmark formerly Landsforeningen Danske Folkedansere
 - Folkedans Danmark - videos from KØST 2017 & Varde 2019
Find en dans
Dansk dansekultur Pia og Per Sørensen
Tage Aabechs web-sted
Det Kongelige Bibliotek [musik och noter till danser före 1900]
Folkedans på nettet
Verner's dansebeskrivelser
Stildans rettleiingar
Brøndby Spillemandslaug og Dansere
Spillemandsdansens dansebeskrivelser
Biersted-Folkedanserne: noder & beskrivelser
Dancilla
My folk dance translations/descriptions
Danske Folkedanseres Spillemandskreds
Folkemusikhusringen
Folkemusiksammenslutningen
Folkets Hus Spillefolk
Spillemandsdansen
Dansk musikforskning online/Danish musicology online
Det Kongelige Bibliotek [musik och noter till danser före 1900]
Saugmann Bjerregaards fond: baldanse - baldansehæfterne 1878-1916.
Melodier til gamle danske almuedanse for violin solo København: Wilhel Hansen Musik_Forlag, 1905.
Biersted-Folkedanserne: noder & beskrivelser
Brøndby Spillemandslaug og Dansere
Himmerlands danse og spillemandslaug
Køge Spillemandsforening: noder & danse
RODfolk
Spillemandslauget Østyderne
Svendborg Danse- og Spillemandslaug
Tingluti Forening & Aftenskole: noder til sammenspil
Bedstefars nodebog (Erik F, Rønnebech)
FolkWiki
Tonart, taktart, tempo i 358 / Værløse Folkemusikanter
Filmserie med danske rigsspillemænd
CDRoots
folkshop.dk
World Music Denmarks (WMD) Sekretariat for Folkemusik
Forlaget Kragen (Dansk Folkemindessamling)

Estland Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts  

Suomi Finland Suomen Kansantanssin Ystävät
Suomen tanssipalvelin
Nuorisoseurat
Karjalainen Nuorisoliitto: tietopankki
Historiallisten tanssien wiki
Finlands Svenska Folkdansring r.f.
Den finska dansservern
Stildans rettleiingar
Dancilla
Suomen Kansantanssin Ystävät
Suomen kansanmusiikkiliitto - Nettiputikki
Suomen Kansan eSävelmät/Digital archive of Finnish folk tunes
Nuorisoseurat
Karjalainen Nuorisoliitto: tietopankki
Kansantanssisävelmiä [midi files]
Finlands Svenska Spelmansförbund
Finlands Svenska folkmusikinstitut
Finlands Svenska folkdiktning VI A1 Äldre dansmelodier, VI A2 Yngre dansmelodier, VI A3 Bröllopsmusik
Suomen äänitearkiston tietokanta vuosilta 1901 - 1999 [Index of Finnish recordings 1901-1999]
FolkWiki

Færøerne Sláið ring  

Norge Noregs Ungdomslag
FolkOrg
Dansen i hardingefelemusikken, Blom, Jan-Petter
Stiftinga Rået for folkemusikk og folkedans
Startsida for folkedans, folkemusikk og bunader
Danserettleiingar: dansar som er vanleg i bruk i norske leikarringar
Folkedans - ei kort utgreiing om norsk folkedans [Leikarringen Symra]
Alix Cordray's Norwegian Dances web page
Stildans-sida
Stildans rettleiingar
Folkepedia [collection of videos, mainly childrens' dances]
FOLKARR: arrangementskalender - folkemusikk og folkedans i Norge
Dancilla
Norsk folkemusikksamling: lydeksempler
Norsk folkemusikksamling: till salgs
Folkemusikksenteret.no
Grappa
FolkOrg
FolkWiki

Sverige AcLa porten
Beskrivning av svenska folkdanser del I [Gröna boken]
SFV:s digitala dansbok [Svenska Folkdansens Vänner]
Sånglekar frå Nääs [1920]
Mats Lundblads dansbeskrivningar
Stildans rettleiingar
Riksföreningen för folkmusik och dans
Svenska Folkdansringen
SUB Stockholms Distrik: Förlaget
Tidningen folkdansaren
Svenska danser på Dancilla: alla danser från A till Ö
Dansbeskrivningar...: gammaldans, gillesdans m m ***
Svenska folkmusiklänkar
FolkWiki
Folkmusikkommissionens notsamling och Musikmuseets spelmansböcker
Smålands Musikarkiv
Notböcker, inkl. Musik från Svenska låtar i noter och midi. Folkwiki
Sveriges Spelmäns Riksförbund
Låtar från Dalarna samlade och utgivna av Paul Bäckström. 2:a uppl, tryckt 1974.
Jamtlandica.com Heimbygdas spelmansförbunds hemsida
Folkmusik Skåne [Skånes Spelmansförbund]
Stefans musik
Folkmusikkaféet

Amerika mm
Dancilla
Folkdance Federation of California, Inc. (North)
Skandia CD by the Gunnar Hahn Folkdance Ensemble [dance descriptions]
National Folk Organization
Society of Folk Dance Historians
Streetswings 'Dance history archives'

Nordic folkdance in USA, Canada, Australia, New Zealand
Danish Folkdancers of Toronto, Ontario
Katirilli Finnish Folk Dancers of California
Kiikurit Finnish Folk Dancers Thunder Bay, ON
Nordahl Grieg Leikarring og Spelemanslag (NGL&S) [California]
Nordic FolkDance Society of Calgary
Purpurit Folk Dancers Vancouver BC
Skandia Folkdance Society [Seattle, WA]
Scandinavian Dancers of Vancouver, BC
SISUn tanhuujat [Toronto, ON]
Toronto Swedish Folkdancers & Singers
Scand [Yahoo groups]

Scandinavian 78-rpm recordings at Archive.org
Blue Rose: Scandinavian folk music
International Folk Dances
TuneBook Live!
Folk tune finder
Elderly Instruments


Html by L Ruus
Last updated: 2020-05-20