Vocabularius Familiaris et Compendiosus

Guillaume Le Talleur, Rouen, c. 1490 ©
Footnotes will be displayed in the bottom frame.

(f.a1ra; p.1a: AB)

Vocabularius familiaris et compendiosus ex summa Ianuensis, vulgariter Catholicon dicta, et Huguicione ac Papia presertim excerptus, circa scripturam sacram quam primum atque grammaticaliter insistens, feliciter incipit(1):

A - littera, ut dicit Papias(2) in omnibus gentibus, ideo prima est literarum pro eo quod ipsa prior a nascentibus aperiatur; alpha prima litera grecarum, aleph hebrearum, a vero latinarum dicitur

A - est une preposition qui sert a l'ablatif, ut: a domino factum est istud - est etiam interiectio dolentis - Hieremie primo(3): a, a, a, domine deus! nescio loqui

Aalma - interpretatur virgo abscondita vel absconsio virginitatis

Aaron - interpretatur mons fortis vel mons fortitudinis sive montanus - proprium viri

Ab - est une preposition qui sert a l'ablatif - .i. de - Ab quando in compositione ponitur longe significat, sicut Abiicio .cis loing geter

Abactus .ta .tum - longe actus .i. fugatus, dispersus arriere chassé separatus et dicitur ab *abigo .gis .egi

Abacus .ci - masculini generis - philosophus in arithmetica vel Abacus dicitur ab *abax, quod interpretatur decem quia in abaco sunt decem arcus sese decuplantes: in primo est unitas, in secundo denarius, in tercio centenarius et cetera - est etiam virga geometrie vel tabula quam habent philosophi ubi figuras in pulvere supposito faciunt, que alio nomine dicitur pinax

Abalieno .as .avi .atum - estrangier, faire estrange et componitur ex *ab et *alieno .nas - inde Abalienatus .ta .tum .i. alienus factus et est omnis generis

Abamita .te - ayole soror abavi et componitur ex *ab et *amita .te et corripitur `i'

Abarcenum(4) .ni - .i. inhonestum

Abanet - dicitur subucula vel camisia linea vel cingulum sacerdotale rotundum, polimita arte ex cocco purpura et iacincto contextum

Abarim - mons in quo obiit Moyses(5)

Abas .bantis - proprium cuiusdam viri

Abaso - dicitur domus infirma vel infirmi - ab (f.a1rb; p.1b: AB) *a, quod est sine, et *basis, fundamentum

Abavus et Abavia - in ¶Avus dicitur

Abba - interpretatur pater et est nomen syrum

Abbas .atis - abbé pater monachorum

Abbatissa .sse - mater monacharum

Abbatia .tie - abbaye monasterium

Abatis .tis - paige - indeclinabile - versus(6):

abatis ad cenam dat equis abbatis avenam

Abdico .cas .cavi .catum - refuser, escondire denegare, removere, absentare, inhibere, resultare et componitur ex *ab et *dico, dicas

Abdicatorium .rii - locus habilis ad abdendum et dirivatur de *abdo .dis

Abdico .cis, abdixi .ctum - desdire .i. longe dicere contredire et componitur ex *ab et *dico, dicis - inde Abdictus .ta .tum desdit et Abdictio .onis desdiement

Abdisco .scis - oublier et componitur ex *ab et *disco .scis - inde Abdiscens .tis oubliant

Abditus .ta .tum - .i. absconditus, remotus et corripitur et dicitur de *abdo .dis

Abditio .onis - .i. absconsio

Abdo .dis .didi .ditum - mucher abscondere, removere et componitur ex *ab et *do, das

Abduco .cis .xi .ctum - loing mener ou mucher et componitur ex *ab et *duco .cis - versus(7):

a vel ab, abs, ex, e, dic unum significare

ex, ab vocales; e querunt aque sonantes

- ut: a deo, ab illo, abs te, ex eo, de templo - inde Abductus .cta .ctum loing mené ou muchié ou separé

Abductus .tus .tui - loing menement

Abductio .onis - idem et pro exilio ponuntur

Abdomen .inis - .i. sumen .inis, scilicet pinguedo que est in ventre porci vel porce et dirivatur de *abdo .dis et *omentum, quasi abditum omentum

Abeo .is, abivi vel .ii, abire, abitum - .i. longe ire loing aler et componitur ex *ab et *eo, is

Abesus .a .um - circunquaque comestus et corosus de toutes pars mengié ou rongié et componitur ex *am, quod est circum, et *esus - producitur `e'

Abestis - intestina hostiarum aspiciens

Absum, abes .esse - .i. longe esse defaillir deesse

Abiens, abeuntis - alant loing, allant s'en

Abgrego .gas .avi .atum - .i. dissociare desassembler separare separer et componitur ex *ab et *grego .gas - inde Abgregatus .ta .tum separé separatus, semotus et Abgregatim .i. dispersim separement et Abgreganter idem

Abgregatio .onis - .i. separatio (f.a1va; p.2a: AB)

Abdomitium .tii - pinguedo omnium carnium

Abhorreo .es .ui - timere, abominari vilipender - vide in ¶Horreo .es

Abhortor .aris - desennorter - ex *ab et *hortor

Abiicio .cis .ieci .iicere .iectum - .i. longe iacere, vilipendere loing geter, avillir, tenir vil et componitur ex *ab et *iacio .cis - inde Abiectus .a .um .i. longe iactus, vilis, contemptus, vilificatus loing geté, contemné, avilli - comparatur et Abiecte, adverbium - vilement - comparatur et Abiectio .onis .i. procul iactio, vilitas, contemptus

Abiecto .as - frequenter abiicere loing geter

Abies .etis - arbor sapin gallice et corripit penultimam genitivi - inde Abiecula .le, diminutivum petit sapin gallice

Abiegnus .a .um - de sapin - cum `g' - .i. de abiete existens

Abienus .a .um - sine `g' - idem

Abietarius(8) .ii - operarius qui operatur in abiete

Abigeatus .us .tui - larecin de bestes .i. furtum iumentorum et pecorum - ab *abiges(9)

Abiges .gis - larron de bestes .i. fur iumentorum et pecorum et dicitur de *abigo .gis quia abigat .i. furatur

Abigeus .ei - idem

Abactor, abactoris - idem

Abigo .is .egi .igere .actum - arriere chasser fugare, separare - vide in ¶Ago et componitur ex *ab et *ago .gis - chasser, avoier

Abintestato - adverbium - .i. sine testamento, ut: iste mortuus est abintestato .i. sine testamento et componitur ex *ab et *in et *testatus .a .um

Abintus - adverbium - dedens et corripitur `in' ou par dedens et componitur ex *ab et *intus

Abyssus .ssi - abisme profunditas aquarum impenetrabilis - ab *a et *bissus, quasi sine bisso

Abitio .nis - .i. recessio denpartement(10) - ab *abeo .is componitur

Abiugo .gas .avi .atum - .i. segregare, dividere, separare, dimovere, dissonare - unde verbalia

Abiungo .is, abiunxi .ctum - .i. separare desjoindre, separer et componitur ex *ab et *iungo .gis .xi

Abiuro .as .avi .atum - .i. periurio negare mentir, renoyer - ex *ab et *iuro et producitur - inde Abiuratio .onis .i. inficiatio, rei credite abnegatio, periuratio deneement, reniement

Ablacto .as .avi .atum - sevrer gallice .i. a lacte removere, extrahere et separare et componitur ex *ab et *lacto .ctas - inde Ablactatus .ta .tum .i. a lacte extractus, remotus et separatus

Ablatus .ta .tum - osté - de *aufero .ers dicitur - inde (f.a1vb; p.2b: AB) Ablatio(11) .onis ostement remotio, semotio

Ablativus .vi - quidam casus, scilicet sextus ablatif

Ablativus .va .vum - qui aufert qui oste, ostant

Abligurigo .ginis - .i. prodigalitas, devastatio et voracitas et dirivatur ab *abligurio .ris - folle largesse, destruction

Abligurio .is .ivi .itum - .i. absumere, devastare, destruere - ex *ab et *ligurio componitur et producitur

Ablucido .as .avi .atum - obscurare, tegere(12), cooperire - ex *ab et *lucido .as componitur - inde Ablucidatus .ta .tum obscuratus

Ablucino .as .avi .atum - .i. a luce absentare, alienare obscurcir et componitur ex *ab et *lucino .as, penultima correpta - inde Ablucinatus .ta .tum .i. obscuratus et Ablucinatio .onis .i. lucis alienatio, absentatio obscurté

Abludo .dis .si .sum - .i. discrepare, dissonare, discordare, cessare - componitur ex *ab et *ludo .dis

Abluo .is .ui .utum - laver lavare, mundare, purgare sordes et lues consumere, removere et componitur ex *ab et *luo .is, lui - inde Ablutus .a .tum lavé, mundé mundatus, purgatus

Ablutes .tium - pluraliter - .i. loca cenosa et plena aqua

Ablutia .orum - pluraliter - idem

Ablutio .onis - lavement .i. mundatio, lotio

Abluvio .onis - .i. mundatio sordium

Abnego .as .gavi .atum - denoyer ou refuser et componitur ex *ab et *nego .gas et corripitur - renoyer proprie - inde Abnegatus .ta .tum renoyé et Abnegatio .onis et Abnegator idem

Abnepos .tis - est filius pronepotis - vide in ¶Nepos

Abnodo .das - desnouer vel exolvere et componitur ex *ab et *nodo .das - inde Abnodatus .ta .tum desnoué

Abnormis et hoc .me - sans rigle, lait sans fourme turpis, deformis et componitur ex *ab et *norma .e et comparatur - inde Abnormiter, adverbium - turpiter, deformiter et Abnormitas .tis laidure, deformité turpitudo, deformitas

Abnuo .is .ui .utum - refuser, escondire negare, recusare, contradicere, prohibere - ex *ab et *nuo .is componitur et est activum - inde Abnutus .ta .tum refusé, contredit, prohibé et Abnutio .onis refusement

Abolla .le - feminini generis - est genus vestis senatorie dicta sic quasi a bulla, eo quod undique sit bullata

Aboleo .les .lui vel .evi .letum vel .litum - .i. delere, destruere effacher, destruire - ex *ab et *oleo .les - inde Abolesco .scis, inchoativum .i. delere, destruere, de memoria excidere (f.a2ra; p.3a: AB)

Abolitus .ta .um - .i. deletus, destructus, abstersus effachié et inde Abolitio .onis .i. deletio, destructio effachement

Abominor .aris, abominatus sum vel fui - abominer abhorrere, aliquid cum execratione repellere, execrari, detestari et componitur ex *ab et *ominor .aris - inde Abominatus .ta .tum abominé - nomen est et etiam participium - .i. contemptus nimis et Abominatio .onis abomination execratio

Abominabilis et hoc .le - abominable - inde Abominabiliter, adverbium - abominablement

Abominium .nii - .i. execratio, abominatio

Aborigo .inis vel pluraliter Aborigines, aboriginum - sunt superflui frutices qui non naturaliter sed viciose in arboribus oriuntur et dicuntur aborigines quasi seorsum ab origine - etiam dicitur hic et hec Aborigines .i. rusticus, aggrestis, ignobilis, quasi seorsum ab origine quia origo eorum ignoratur

Aborior .eris vel .iris, abortus sum vel fui, aboriri - naistre mort, mal natif et componitur ex *ab et *orior .riris vel .reris - inde Abortus .ta .tum .i. non naturaliter ortus et Abortio .tis .ivi .titum .i. abortivum facere - ab *abortus dicitur

Abortivus .va .vum - avorté non suo vel non recto tempore natus

Aborsus .sus .sui - avortun gallice, in alia parte ortum(13)

Abra .bre - .i. ancilla liberta et dicitur quasi ab aram quia ad aram servam liberam faciebant: hec Huguicio(14)

Abrado .dis .si .sum - male radere et componitur ex *ab et *rado .dis vel procul radendo iacere

Abraham .he - est nomen proprium - interpretatur pater multarum gentium

Abrenuncio .as .avi .atum - .i. a se renunciando removere renoncher renuere, postponere, despicere renoyer et componitur ex *ab et *renuncio .as et est activum

Abbrevio .as .vi .atum - acourcher et componitur ex *ab et *brevio .as - per duplicem `b' debet scribi

Abrodo .dis .rosi .rosum - rongier, murmurer

Abrogo .gas .avi .atum - destruire .i. delere, ex toto destruere - componitur ex *ab et *rogo .gas et corripitur - inde Abrogatus .ta .tum destruit

Abrotanum .ni - quedam herba, gallice auroyne

Abrotonium .nii - nomen mulieris impositum causa adulationis secundum Huguicionem et est grecum secundum Papiam(15) et interpretatur amplexibus apta

Abrumpo .pis .rupi .ruptum - .i. rumpendo separare - inde Abruptus .ta .tum rompu

Abs - preposition - a, ab, abs: idem significant (f.a2rb; p.3b: ABS)

Abscedo .is .cessi .cedere .cessum - soy departir, s'en aler .i. absentare et componitur ex *abs et *cedo .dis, cessi et est neutrum - inde Abscessus .ssus .ssui departement et Abscessio .onis idem

Abscidilium .ii - est cultellus quo ungule equorum abscinduntur

Abscido .dis .cidi .dere .scisum - penultima producta - trencher incidere et componitur ex *abs et *cedo .dis, cesum

Abscisus .a .um - per unum `s' - detrenchié .i. incisus

Abscindo .dis .cidi .cindere, abscissum - decouper, deschirer et componitur ex *ab et *scindo .is - inde Abscissus .a .um decoupé, deschiré, detrenché

Abscio .is .ivi .ire - de memoria exire oublier

Abscondo .dis .di vel .didi, absconsum vel .ditum - .i. occultare, reponere mucher et componitur ex *ab et *condo - inde Absconsus .a .um muché occultatus, et Absconsio .onis muchement occultatio, et Absconditus .a .um .i. absconsus .a .um, occultatus

Abscondite - adverbium - .i. occulte

Absens .entis - absent, defaillant - ex *absum, abes dirivatur - inde Absenter, adverbium - absentement et Absentia .e defaillance, absence

Absento .as .avi .tum - .i. amovere, separare, absens facere oster, absenter, faire absent - inde Absentatus .ta .tum absenté, osté ou separé et Absentatio .nis ostement, absentement ou separation

Absentaneus .a .um - qui semper se absentat

Absentio .tis .si .tire et Absentior .iris - idem .i. dissentire, discrepare, quasi diversa sentire descorder et componitur ex *ab et *sentio .tis

Absida .de - grecum est et interpretatur lucida .i. latus edificii vel trivia eo quod lumine accepto per arcum resplendeat et lumen faciat

Absintes .tis - gemma est magna et ponderosa que calefacta igni septem diebus tenet calorem

Absinthium .thii - aluyne et est grecum

Absisto .stis .stiti - .i. cessare cesser vel longe stare et componitur ex *ab et *sisto .stis

Absoleo .es .litus sum - .i. ab usu recedere desacoustumer - inde Absolitus .ta .tum et Absolesco .scis - vide in ¶Soleo .les

Absocio .as .atum - separer, dissocier

Absolvo .vis, absolvi .lutum - delivrer, deslier .i. a vinculo sive impedimento liberare, solvere et componitur ex *ab et *solvo .vis - inde Absolutus .a .tum delivré, deslié et comparatur et Absolute, adverbium - delivranment - comparatur, et Absolutio .nis delivrance - Absolutus componitur Inabsolutus .ta .tum

Absono .as .nui .itum - descorder discordare, discrepare et componitur ex *ab et *sono .as - inde (f.a2va; p.4a: ABS) Absonanter(16), adverbium - descordanment discordanter, discrepanter, et Absonantia .e descordance ou discord discordantia sive discordia vel dissonantia, discrepantia

Absonus .a .um - .i. dissidens descordant inconveniens, distans, dissimilis, dissonus

Absorbeo .bes .bui .sorptum - engloutir ou humer aliquid mole deglutire ut: ova sorbilia vel sormolia et componitur ex *ab et *sorbeo .bes - inde Absorptus .ta .tum englouti, devouré .i. valde evacuatus vel valde sorptus - [hir](17)

Absque - .i. sine sans - absque te .i. sine te

Abstemius - *temetum componitur cum *abstineo .es et dicitur Abstemius .a .um - .i. abstinens, sobrius, quasi abstinens a temeto .i. vino, licet gener<aliter>(18) abstinens - inde Abstemitas .tis sobrieté, abstinence .i. abstinentia(19), parsimonia, parcitas - Horacius in epistola ad Ictium(20) - vide ibi

Absuete - adverbium, et Absuetum, adverbium - idem

Abstergo .gis .si .tergere - essyer - inde Abstersus .a .um essyé

Abstineo .es .ui .tentum - abstenir .i. continere, cohibere, reprimere, refrenare et restringere et dicitur quasi longe ab aliquo tenere - componitur ex *abs et *teneo

Abstinens .entis - sobre - comparatur - componitur Inabstinens - comparatur et Inabstinenter et etiam Inabstinentia - inde Abstinenter, adverbium - sobrement, abstenanment et Abstinentia .e abstinence, sobrieté

Absto .tas .stiti .are - .i. longe stare, cessare

Abstraho .his .xi .ctum - .i. in aliam partem trahere, lacerare, abscindere, abscondere traire en aultre partie ou decouper, deschirer ou mucher et componitur ex *ab et *traho .his - inde Abstractus .a .um trait en aultre partie, deschiré

Abstrudo .dis .trusi .sum - enclore(21), debouter, muchier includere, abscondere et componitur ex *ab et *trudo .is - inde Abstrusus .a .um enclos, bouté, muchié

Absueo .es .evi .esum vel .etum - desacoustumer - inde Absuesco .is .evi vel absuetus(22) sum idem - componitur ex *ab et *sueo .es

Absuetus .a .um - desacoustumé .i. dissuetus - inde Absuetudo .dinis desacoustumance

Absum, abes, affui, abesse, affuturus - .i. esse longe, non esse ibi, deesse, deficere estre absent, defaillir vel a sensu corporis distare et componitur de *ab et *sum, es, est

Absumo .mis .sumpsi .sumptum - degaster, destruire .i. in malo expendere, consumere, devastare, destruere et componitur ex *ab et *sumo .is - inde Absumptus .a .um destruit, degasté (f.a2vb; p.4b: AC)

Absuo .is .sui .sutum - descoutre et componitur ex *ab et *suo .is - inde Absutus .a .um descousu et producitur

Absurdus .a .um - .i. dissonus, discrepans, diversus, discors, indiscretus, discordans, dissidens communiter .i. inconveniens, dissimilis, inequalis, turpe que on ne peult ouyr - inde Absurde, adverbium, dissonanter, discrepanter, indiscrete, inconvenienter, discordanter et Absurditas .tis descort dissonantia communiter .i. inconvenientia

Abvicino .as .avi .tum - separer, desjoindre disiungere et componitur ex *ab et *vicino .as

Abundo .as .avi .atum - superfluer, abunder succrescere et componitur ex *ab et *undo .as, quod non est in usu

Abundanter - adverbium - abundanment - comparatur

Abunde - adverbium - .i. abundanter et Abundantia .e abundance et Abundans .tis abundant

Abusio .onis - abusion improprietas ut cum aliquid fit contra hoc quod deberet

Abusive - adverbium - .i. improprie, quod ab usu recedit contre usage

Abusus .sus .sui - maulvais usage perversus usus, contra rationem usus - ab *abutor .eris

Abusus .a .um - perverse et male utens contra rationem

Abutor .eris .sus sum vel fui, abuti - maulvaisement user male uti vel perverse uti et contra rationem et componitur ex *ab et *utor, uteris - [hir(23)]

Ac - coniunctio - .i. veluti, quasi, quemadmodum, sicuti communiter

Acaliculis - indeclinabile - .i. pincerna - componitur ex *ab et *calix secundum Huguicionem vel ab *a et *caliculus(24), diminutivum de *calix

Acaris .dis - malgratieux non gratiosus, immemor beneficiorum et componitur ab *a, quod est sine, et *caris, gratia, quasi sine gratia

Accedo .dis .cessi .cessum - approcher et componitur ex *ad et *cedo .dis, cessi, `d' mutato(25) in `c' - donner lieu a aultry, s'en aler .i. ad aliquem cedere - ex vi prepositionis exigit accusativum casum, ut: accedo illum .i. cedo ad illum

Accelero .as .avi .atum - haster festinare, properare et componitur ex *ad et *celero .as, `d' mutato in `c' - inde Acceleranter, adverbium .i. festinanter, citanter et Acceleratus .ta .tum .i. velox, citatus

Acceleratio .nis - hastement festinatio idem

Accendo .dis .di .censum - embraser, alumer incendere vel instigare et componitur ex *ad et *candeo .des, `d' mutato in `c' - inde Accensus .sa .sum alumé, embrasé et Accensio .onis embrasement

Accensus .sus .sui - idem

Accento .as .avi - est frequentativum de *accino (f.a3ra; p.5a: ACC) .is vel idem est quod accentuo .as

Accentus .tus .tui - .i. sonus productus accent vocis conceptio et dicitur ab *accino .is

Accentuo .as - accenter proferre cum accentu - inde Accentuatus .ta .tum accenté, prononcié et Accentuatim, adverbium - d'accent en accent

Accepto .as .vi .tum - .i. frequenter accipere .i. acceptum facere faire agreable, agreer .i. appreciare accepter et tunc dirivatur ab *acceptus .ta .ptum - prendre en gré gallice - inde Acceptabilis et hoc .le acceptable, agreable, recevable et componitur Inacceptabilis et Acceptanter, adverbium - acceptablement, agreablement et Acceptabilitas .tatis acceptableté, agreableté, recevableté

Acceptatus .ta .um - accepté et Acceptatio .onis acceptation

Acceptus .a .um - carus, placidus chier, plaisant - inde Acceptabilis et componitur Inacceptus .a .um

Acceptio .onis - acception, agreableté

Acceptor .toris - accepteur .i. <...>(26)

Accersio .sis .ivi .itum - .i. advocare appeler, ahucher et dirivatur ab *accerso .is - inde Accersitus .ta .tum appelé, ahuchié

Accessibilis(27) et hoc .le - approchable et dirivatur ab *accedo .is et componitur Inaccessibilis

Accessus .ssus .ssui - approchement

Accessio .onis - idem

Accedo .dinis - achiee come de fievres

Acciatus .ti - cultellus magnus et acutus dicitur, quasi acute scindens et sunt plura nomina idem significantia - versus(28):

acciatus pugio coniungo novacula cultris

cultellosque spatas rasoria iungimus illis

Accido .dis .di - corripitur - .i. evenire - caret supino - .i. advenire escheoir et componitur ex *ad et *cado .dis, `d' mutato(29) in `c', et corripitur `ci' - inde Accidens .tis accident, fortune .i. eventus et Accidenter, adverbium - advenanment, escheanment evenienter et Accidentia .e evenance, escheance

Accidentalis et hoc .le - quod contingit vel contingere potest aliquo accidenti - inde Accidentaliter, adverbium - soubdainement, par fortune

Accidia .die - .i. pigricia - inde Accidiosus .sa .sum perecheux

Accidula .le - surelle quedam herba

Accieo .es, accivi, accitum - appeler et componitur ex *ad et *cieo .es, `d' mutato in `c'

Accio, accis .civi, accitum - idem est

Accingo .gis .xi .ctum - .i. valde cingere, preparare (f.a3rb; p.5b: ACC) et componitur ex *ad et *cingo .gis, `d' mutato in `c' - inde Accinctus .ta .tum .i. preparatus

Accino .is .nui, accentum - .i. concorditer canere - *ex ad et *cano .is componitur, `d' mutato in `c'

Accio, accis .ivi .itum - .i. appellare, advocare appeler et componitur ex *ad et *cio, cis, `d' mutato in `c'

Accipio .pis .cepi .ptum - prendre ou recevoir .i. sumere, recipere, rapere et componitur ex *ad et *capio .pis, `d' mutato in `c' et `a' in `i' - inde Acceptus .i. sumptus et Acceptio .onis .i. sumptio prise, recepte

Accipiter .tris - autour ou faucon ou esprevier, oysel de proye .i. sparvirus(30), falco vel astur autour et dicitur ab *accipio .pis

Accito .as .avi .atum - souvent appeller - frequenter appellare - de *accieo .es vel de *accio .is

Accitus .ta .tum - appelé advocatus, et dirivatur de *accieo .es vel *accio .is

Acclino .as .avi .atum - flechir, accliner se vel aliquid flectere vel aliud flectere et componitur ex *ad et *clino, `d' mutato in `c'

Acclinis et hoc .e - enclin, bessié, encliné - inde Accliniter, adverbium - enclineement humiliter, et Acclinitas .tis acclinité

Acclinatorium .ii - .i. locus in quo acclinari et requiescere possumus vel supra quod acclinatur, ut culcitra vel pulvinar

Accola .le - .i. cultor loci ubi natus non est habiteur gallice et ab *accolo .is dicitur et corripitur(31) - .i. adventicius, cultor alienus .i. advena, incola

Accolo .is .lui .cultum - habiter ou arer assidue vel valde colere, habitare, arare et componitur ex *ad et *colo .is, `d' mutato in `c'

Accommodo .as .avi .tum - prester .i. ad commodum et similem usum dare, prestare vel aptare, apte collocare et componitur ex *ad et *commodo .as, `d' mutato in `c' - inde Accommodatus .ta .tum presté

Accubo .as .bui .bitum - soy acouster a table .i. accubare toto corpore, accumbere cubito et proprie in comestione et componitur ex *ad et *cubo .bas, `d' mutato in `c'

Accumbo .bis .bui .bitum - accouster et aulcune fois est mis pour accoucher, gesir ou dormir ou gesir sur son coste a table a menger

Accubitus .tus .tui - accoustement ou chambre, ut dicitur(32): cum esset rex in accubitu suo couche

Accumulo .as <.avi>(33) .atum - .i. aggregare, augere, amplificare amasser, assembler, accombler et componitur ex *ad et *cumulo .as

Accumulatim - adverbium - amoucheleement (f.a3va; p.6a: AC)

Accumulanter - adverbium - idem

Accumulatus .ta .tum - accomblé .i. amplificatus, conglobatus, acervatus

Accuro .as .atum - .i. diligenter et curialiter curare songnier et componitur ex *ad et *curo .as, `d' mutato in `c' et producitur `cu' - inde Accuratus .ta .tum .i. diligenter procuratus et tam pro eo qui procuratur quam pro eo qui procurat dicitur songneux et Accurate, adverbium - songneusement .i. diligenter, studiose, curialiter

Accurro .is .curri .sum - accourir .i. ad aliquem currere precipue causa auxiliandi - inde Accurso .as .vi souvent accourir frequenter accurre<re>(34) - frequentativum de *accuro .is - inde Accursus .sus .sui accourement et Accursio .onis idem

Accuso .as .atum - accuser, encuser .i. reprehendere, obiicere, obculpare, in malam famam inducere, incusare .i. in causam ducere et componitur ex *ad et *cuso .as, quod non est in usu - inde Accusatus .ta .tum accusé, encusé .i. reprehensus, inculpatus, in causam tractus et Accusatio .onis accusement, encusement inculpatio, et Accusator .ris accusateur inculpator, reprehensor et Accusatrix .is accuseresse inculpatrix

Aceo .es - enaigrir acetum fieri, ut: vinum acet .i. acetum fit et dicitur ab *acer

Acesco .is - commencer a venir aigre

Acephalus .a .um - .i. sine capite, et componitur ex *a(35), quod est sine, et *cephas, quod est caput

Acephali et Acephalite - quidam heretici dicuntur, quasi sine capite

Acer, hec acris et hoc acre - dicitur ab *acuo .is - .i. fortis vel amarus amer, aigre, fort, cruel vegetus, crudelis, animosus, asper, immitis - inde Acriter, adverbium - amerement, aigrement, fortement et comparatur, et Acritas amertume, aigresse fortitudo, amaritudo

Acritudo .dinis et Acror .ris - idem

Acredo .dinis - idem .i. acritudo, amaritudo et proprie de pomis et rebus similibus - ab *acer componitur Quamacer, Peracer pro valde acer moult aigre, amer ou moult fort, cruel, aspre

Acer .eris - erable arbor - ab *acer dicitur - versus(36):

dicitur arbor acer, vir fortis et improbus acer

- inde Aceratus .ta .tum .i. sordidus instar aceris et dicitur ab *acus, aceris tercheul

Acerbus .a .um - sur, amer, aigre immaturus non meur et dicitur ab *acer, acris .e et comparatur - inde Acerbosus .sa .sum idem, et Acerbe, adverbium - aigrement, surement, ame(f.a3vb; p.6b: AC)rement, et Acerbiter, adverbium, et Acerbose, adverbium, idem, comparatur, et Acerbitas .tis surté, amertume, aigresse et Acerbositas .tis idem

Acerbo .as - quod non est in usu sed componitur Exacerbo .bas, activum .i. exasperare, uvas acerbas colligere, sed parum est in usu

Acerinus .a .um - d'erable .i. de acere, et dirivatur de *acer .eris

Acero .as - non est in usu sed componitur Exacero .i. ab acere purgare come buleter, passer et inde dicitur Aceratus .ta .tum

Aceronicus - dicitur qui nulli communicat

Acerra .re - dicitur vas in quo ponitur thus serre

Acerre .arum - nomen civitatis

Acervus .vi - mouchel .i. cumulus, et dicitur ab *acer, adiectivum - inde Acervulus .li, diminutivum, et Acervosus .sa .sum .i. cumulosus plain de moucheaulx

Acervo .as .vi .tum - amoucheler cumulare

Acervatim - adverbium - amoucheleement globatim

Acervatus .ta .tum - amouchelé .i. congregatus, et Acervatio .onis congregatio

Acervus mercurii - est qui propter eloquentiam et discretionem preesse mercatoribus dicebatur vel Acervus mercurii sunt eius denarii vel dicitur edificium vel altare factum in honorem Mercurii vel est cumulus lapidum vel fabarum vel denariorum sive aliarum rerum de quibus solet fieri enumeratio

Acervo .as componitur Coacervo .as, Exacervo .as(37)

Acetabulum - quasi acetaferum vaissel a mettre vin aigre et dicitur ab *acetum .ti

Acetoforum .ri - idem

Acetarium .rii - sausseron

Acetalum .li - est vas in quo aceta probantur vel recipiuntur ut acetarium

Acetosa .se - herba quedam surelle

Acetum .ti - vin aigre - ab *aceo, aces - inde Acetulum .li, diminutivum, idem

Acetosus .sa .sum - plain d'esgreur et comparatur - inde Acetositas .tatis esgresse

Acetose - adverbium - aigrement, surement

Achademia - penultima correpta - villa in qua Plato studuit - inde Achademicus .ca .cum .i. Platonicus vel philosophicus

Achadeon - velum maximum in media nave constitutum

Achaia - provincia Grecie

Achantus - arbor in Egypto semper frondens vel (f.a4ra; p.7a: AC) herba spinis plena

Achantis - grece, avis est carduellus latine

Acharon - civitas Palestine, que postea dicta est Cesarea

Achates .tis - lapis hominem reddens gratiosum vel proprium viri qui fuit socius Enee

Achei, qui et Achini - dicti sunt ab *Acheio(38) filio Iovis, a quo Achaia dicta est

Acheldemach - interpretatur ager sanguinis - ab *achel, quod est ager, et *emach, sanguis

Acheon - grece, splendens latine dicitur equus solis

Acheron .tis - est palus infernalis - ab *a, quod est sine, et *chere, salve vel gaude: Papias dicit(39)

Acheronta .te - feminini generis

Achile(40) - proprium loci in quo latitavit David(41)

Achinis - dicitur hortolanus in villis residens non habens mansos

Achiron - indeclinabile - locus inferni, qui et Acheronta dicitur

Achisis .sis - feminini generis - ab *a, quod est sine, et *chisis, quod est sacietas, quasi sine sacietate .i. avaricia

Achis - interpretatur flos

Achitophel - interpretatur patris ruina

Acholitus .liti - ceroferarius - inde Acholitatus .tus .tui office ou dignité d'acolite

Acholiti - grece, dicuntur ceroferarii latine

Acia .e - defectus visus quando scilicet homines oculos apertos habent et tamen non vident

Accidia - dicitur indurata mentis tristicia qua dum quis laborat vertitur in tedium - ab *acis, grece, quod est cura vel anxietas vel tedium latine - Accidia .e paresce tristicia, molestia, anxietas, tedium - inde Accidiola .le, diminutivum, idem, et Accidiosus .sa .sum tristis, molestus, anxius triste, perecheux, plain d'ennuy - comparatur - inde Accidiose, adverbium - ennuyanment et Accidiositas .tis ennuy, peresce

Accidior .aris .atus sum vel fui - estre perecheux, ennuyer tristari, anxiari vel habere tedium vel indignari, mestificari, tedio affici

Acidus .a .um - amarum ut acetum sur come vin aigre et dicitur de *acetum et comparatur - inde Acide, adverbium - amerement, surement tediose, tristanter et comparatur, et Aciditas .tis amertume, surté

Acies .ei - exercitus ost, assemblee, bataille .i. societas militum armatorum vel acumen oculi vel puncta cultelli vel summitas ferri pointe de fer ou l'agu de l'oeil et dicitur ab *acuo .is - versus(42):

est acies oculi, ferri, bellique caterva

Aciecula .le - diminutivum - idem

Acinarium - escorche qui demeure des grapes aprés le presurage, marc gallice .i. cortices uva(f.a4rb; p.7b: AC)rum que post expressionem proiiciuntur, et dicitur de *acinus .ni

Acinus .ni - pepin qui est dedens le rasin granellum quod est in grano uve, et dicitur de *acetum .ti et corripitur

Acclinis et hoc .e - .i. inclinatus, incurvatus, et componitur ex *ad et *clinis, `d' mutato in `c'

Acclinatus .a .um - .i. curvus

Acclino .as - accliner

Acclinus .a .um - .i. curvus - inde Accliniter, adverbium, et Acclinitas .tis enclineté, inclination

Acinacium .cii - acher calibs

Aciare .ris, Aciarium .ii - acher - Acinacium idem

Acolabus .bi - dicitur brucus cum modicum volare incipit petit hanneton

Acommentariis(43) - indeclinabile - .i. qui vices regis agit vel scriptor gestorum temporis

Aconita .te - feminini generis - dicitur herba venenata vel genus aspidis venenosi - versus(44):

quilibet hypocrita facie tenus est heremita

mente tamen tacita latet anguis aconita

Acophilus .li - masculini generis - dicitur pincerna

Acor .oris - neutri generis - corruptio vini vel amaritudo - versus(45):

mucor panis, acor vini, rancor; quoque carnis

nidor ab assata fit carne, sed a pede pedor

Acredo .inis - vide in ¶Acer

Accresco .scis - accroistre - inde Accretus .ta .tum

Acredula .le - .i. lucina, quedam avis modica linote vel philomena, et dicitur ab *acer adiectivo

Acrimonia .e - .i. austeritas in vultu vel viva minacitas, animositas, asperitas courageuseté, force, viguereuseté et dicitur ab *acer - inde Acrimoniosus .a .um .i. virtuosus, animosus, constans, asper, fortis fort, courageulx, aigre - comparatur - inde Acrimoniose .i. fortiter, aspere aigrement, vertueusement, courageusement et Acrimoniositas .atis .i. fortitudo

Acroceraunia .orum - pericula marina naves mergentia

Acsi - coniunctio - .i. tanquam, veluti, quemadmodum, sicut

Ac vel At vel Ast - .i. vero secundum Papiam(46) vel et

Acta - dicuntur publice scripture negociorum

Actenus - adverbium - jusque a maintenant .i. usque nunc, hucusque, et caret aspiratione et componitur ex *ac, adverbium, et *tenus et corripitur `te'

Actio .onis - operation .i. operatio et dicitur ab *ago .gis - inde Actiuncula .le, diminutivum, parva operatio

Actito .tas - frequentativum - souvent faire

Actitatus .ta .tum - frequenter actus

Active - adverbium - faisanment, activement

Activus .a .um - actif quod est in actu et opere, ut dicitur: (f.a4va; p.8a: AC) vita activa - ab *actus .a .um - omnis generis, et Activitas .tis activité

Acto .as - frequenter agere, et dicitur de *ago .is

Actor .ris - faiseur et dicitur de *ago, agis et actor .oris - proprium - penultima corripitur

Actualis et hoc .le - .i. res que est in actu, et dicitur de *actus, actus, actui - inde Actualiter, adverbium - actuellement, par fait et Actualitas .tatis idem

Actuarius .a .um - .i. diversis actibus preoccupatus, et dicitur de *actus

Actuaria .e - .i. navis que velo et remis simul agitur

Actus .tus .tui - .i. operatio vel opus oeuvre

Actus .ta .tum - fait - ab *ago .gis

Actuosus .a .um - actibus plenus - comparatur et componitur Inactuosus .a .um - inde Actuose, adverbium - laborieusement - comparatur, et Actuositas .tis(47)

Aculeus .lei - esguilon stimulus, compunctio, et dicitur ab *actus - Aculeus .ei etiam dicitur quoddam tormentum - inde Aculeatus .ta .tum esguillonné

Acuo .is .cui .cutum - esguiser subtiliare

Acutum - adverbium - .i. cito, continue, confestim, mox, ilico, celeriter, propere

Acutus .ta .um - esguisié ou soubtil - comparatur

Acutus .tus .tui - aguisement actio acuendi

Acutio .onis - idem ou soutiveté

Acumen .inis - idem vel ingenium et etiam acutio

Acutela .le - idem

Acuminatus .a .um - agu, pointu et dicitur de *acumen

Acuties .ei et Acuitas .tis - agueté, pointe

Acute - adverbium - aguement subtiliter - comparatur

Acutim - adverbium - idem soutivement .i. acute

Acutor .oris - aguiseur, qui aguise - ab *acuo .is componitur Exacuo .is, Coacuo .is, Preacuo .is .cutum - Acuo et eius composita sunt activa

Acupedius .ii - isnel velox, et componitur de *acuo .is et *pede, quasi acutis pedibus currens

Acus .cu<s>(48) .cui - esguille - ab *acuo .cuis - inde Acuarium .rii asguillier, repositore

Acus .eris - tercheul purgamentum tritici - versus(49):

parvula pungit acus, gallinis spargitur acus

Ad - prepositio, in compositione mutatur in istas literas, scilicet: f, g, l, m, n, p, r, s, t

Adactus .a .um - secundum Papiam(50) .i. compulsus, expulsus, coactus vel electus, et dirivatur ab *adigo .gis .egi .actum - Papias dicit(51): adigere .i. compellere, cogere, frangere, fatigare, comprimere, detrudere, contundere(52), donare, subigere

Adagonista .ste - incitator, certator, pugil

Adam - proprium nomen - accentuatur in fine (f.a4vb; p.8b: AD)

Adamas .mantis - aymant, pierre lapis durus

Adamo .as .avi .tum - fort amer et componitur ex *ad et *amo .as et corripitur - inde verbalia

Adaperio .is .ui .pertum - pandere ouvrir - vide in ¶Aperio .is - demonstrer ou manifester .i. ostendere, manifestare, indicare, exponere, expedire, explicare cum valde

Adapto .as .avi .aptatum - componitur ex *ad et *apto .as - appareiller, ordener, faire advenant - inde Adaptatus .ta .tum ordené, appareillé

Adaquo .as .avi .atum - abbreve<r>(53) ad aquam ducere

Adaugeo .es .xi .ctum - valde augere moult augmenter

Adaugma .tis - penultima correpta - accroissement .i. augmentum - ab *augeo dirivatur

Adbrevio .as .avi .atum - abregier, acourcher et componitur ex *ad et *brevio .as

Addico .cis .xi .ctum - .i. deputare, destinare, ascribere, et componitur ex *ad et *dico, dicis - inde Addictus .cta .ctum .i. deputatus, destinatus, ascriptus deputé, destiné, condamné

Addisco .scis .didici .itum - .i. valde discere moult aprendre et sic est neutrum ou moult congnoistre et sic est activum et componitur ex *ad et *disco

Additus .a .um - corripitur - adjouxté adiunctus, appositus - ab *addo .dis .didi .itum dicitur, et Additio .onis adjouxtement et Addimentum .ti et Additamentum .ti idem

Addo .dis .didi .dere .ditum - adjouxter adiungere, apponere, et componitur ex *ad et *do, das

Adduco .cis .xi, adductum - amener ad se ducere vel ad alium, et inde verbalia

Adedo .is .edi vel Adedo .es .est - .i. iuxta vel valde corrodere vel edere moult mengier - componitur ex *ad et *edo .dis vel *edo, es et sic corripitur

Ademptus .a .um - osté .i. sublatus - ab *adimo .mis .mi .emptum

Adeo - adverbium - .i. certe, affirmative vel tantum vel valde vel preterea

Adeo .is(54) .ivi .itum - .i. ire ad aliquid aler intrare, introire, ingredi, accedere entrer et componitur ex *ad et *eo, is

Adeps .ipis - cresse(55) pinguedo, et componitur ex *ad et *epulum, epuli - inde Adipiculus .li, diminutivum, parvus adeps

Adeptus .ta .um - acquis .i. assecutus, acquisitus - ab *adipiscor .eris - inde Adeptio .nis acquisition

Adgeniculatus .ti - agenouillié

Adhereo .es .si .rere .hesum - aerdre, estre aers annecti fortius, fixum manere estre (f.a5ra; p.9a: ADI) adjoint - inde Adherens .tis aerdant, estant joint et Adherenter, adverbium - aerdanment et Adherentia .tie aerdance et Adhesio .nis idem

Adequare - equalem facere

Adhibeo .es, adhibui .itum - adjouxter(56) .i. addere, adiungere, apponere, dare, et componitur ex *ad et *habeo .es - inde Adhibitus .ta .tum adjouxté iuxta positus, et Adhibitio .onis idem est

Adhortari - conforter, enhorter

Adhuc - adverbium(57) - encoire

Adiaceo .ces - .i. iuxta iacere de pres gesir - inde Adiacens .tis de pres gesant et Adiacenter, adverbium - prochainement et Adiacentia .tie prochaineté

Adibilis et hoc .le - ab *adeo .is - convenable a aler ou a approcher, ut via vel locus

Adiectivus .va .vum - adjectif quod adiicitur, ut nomina que substantivis adiunguntur, et dicitur ab *adiectus .cta .ctum - inde Adiective, adverbium

Adiectivo .as - faire adjectif adiectivum facere vel adiective ponere - inde Adiectivatus .ta .tum adjectivé

Adiectus .cta .ctum - adiunctus - ab *adiicio .cis .ieci - adjouxté gallice

Adiectio .onis - adjouxtement

Adigo .gis .egi .actum - .i. ad aliam partem deducere, et componitur ex *ad et *ago .gis - Adigere secundum Papiam(58) .i. compellere, cogere, frangere, fatigare, comprimere, detrudere - vide in ¶Adactus superius

Adiicio .cis .ieci, adiectum - adjouxter adiungere, et componitur ex *ad et *iacio .cis

Adimo .is .emi .emptum - oster auferre, rapere, et componitur ex *ad et *emo .is - inde Ademptus .ta .tum

Adinvenio .is .veni .ventum - trouver - inde Adinventus .ta .tum trouvé et Adinventio .nis trouvement

Adipatus .ta .tum - engressé impinguatus, ex adipe conditus, et dirivatur ab *adeps .ipis

Adipatum .ati - quodlibet edulium cum adipe impinguatum comme eaue grasse ou brouet

Adipiculus .li - .i. parvus adeps

Adipiscor .eris, adeptus sum vel fui, adipisci - acquerir acquirere, et componitur ex *ad et *apiscor .ris

Aditus .tus .tui - entree introitus, ingressus - ab *adeo .is(59) .ivi vel adii .itum

Adiudico .as .avi .atum - ascribere, destinare - inde Adiudicatus .ta .tum idem

Adiungo .gis, adiunxi .ctum - adjoindre et componitur ex *ad et *iungo - inde Adiunctus .ta (f.a5rb; p.9b: ADM) .tum et Adiunctim, adverbium - adjointement

Adiuro .as .vi .tum - adjurer, conjurer exorcizare, et componitur ex *ad et *iuro .as - inde Adiuratus .ta .tum exorcizatus et Adiuramentum .ti adjurement

Adiuvo .as .vi .are .iutum - aidier presidiare, auxilium dare - componitur ex *ad et *iuvo .as - inde Adiutus .ta .tum aidié - unde Adiutor .oris aideur auxiliator, et Adiutrix .icis aideresse auxiliatrix, et Adiutorium .rii aide auxilium, presidium, adminiculum, et Adiumentum .ti et Adiutus .tus .tui idem - unde Adiuto .as .avi .atum souvent aidier

Adminiculor .aris .atus sum .ari - aidier auxiliari et administrare, et componitur ex *ad et *miniculor .aris

Adminiculatorius - .i. auxiliatorius

Adminiculum .li - aide auxilium, adiutorium

Administratorius .a .um - qui administrat

Administro .as .atum - administrer procurare, prestare, et componitur ex *ad et *ministro .as - inde Administratus .ta .tum administré et Administrator .ris et Administratio .nis et Administratus .tus .tui idem

Admiror .aris .atus sum .ari - moult esmerveillier valde mirari vel stupere - inde Admirandus .da .dum a esmerveillier et componitur ex *ad et *miror .aris et Admiratio .onis et Admirabilis et hoc .le

Admisceo .sces .scui - moult mesler valde miscere, et componitur ex *ad et *misceo - inde Admixtus .ta .tum meslé

Admixtim - adverbium - melleement

Admiscuus .a .um - .i. admixtus meslé

Admitto .tis .si .tere .ssum - .i. recipere, peccare, accipere, assumere pecher, recevoir, prendre et componitur ex *ad et *mitto .tis - inde Admissus .ssa .ssum - receu, prins et quandoque velox dicitur, et Admissum .ssi .i. peccatum pechié peccatum intermissum

Admissarius .ii - .i. aptus ad admittendum, unde fortes et bonos equos admissarios vocamus quia admittuntur ad coitum inter armenta - Item Emissarius pro eodem invenitur

Admodum - adverbium - moult .i. valde, quasi, tanquam, et corripitur

Admoneo(60) .es .ui .itum - admonnester et componitur ex *ad et *moneo .es - .i. ad memoriam reducere - inde Admonitus .ta .tum et Admonitio .onis et Admonitiuncula .le(f.a5va; p.10a: AD)

Admoveo(61) .es .ovi .tum - .i. advicinare, adiungere, et componitur ex *ad et *moveo .es - inde Admotus .ta .tum et Admotim, adverbium, adiunctim, advicinatim

Adnecto .is .xui - iungere

Adnichilo .as .avi .atum - aneantir .i. adnullare, destruere et ad nichilum redigere - inde Adnichilatus .ta .tum aneanty

Adnitor .eris .sus sum .niti - soy efforchier et componitur ex *ad et *nitor .teris - .i. instare, inhiare - inde Adnitens .tis soy efforchant et Adnisus .sa .sum efforchié et Adnisus .sus .sui efforchement

Adnullo .as .atum - .i. adnichilare - inde Adnullatus .ta .tum adnichilé

Adoleo .les .levi vel .lui .letum vel .litum vel adultum - .i. cremare bruler comburere, incendere

Adoleo .lui, adultum - .i. crescere croistre et componitur ex *ad et *oleo .les - inde Adolesco .scis, inchoativum .i. crescere - unde Adolescens .tis jone iuvenis de viginti annis - comparatur, et Adolescenter, adverbium - josnement et Adolescentia .tie enfance de vingt ans et Adolescentulus et Adolescentula, ambo diminutiva - jouvenceau et jouvencelle

Adonay - est nomen domini hebreum, interpretatur dominus

Adonis .idis - est amasius Veneris, quem gentiles anniversario solebant plangere, de quo propheta Israelitas increpat: Ezechielis viiio(62): mulieres plangentes Adonidem

Adon - nomen civitatis

Adopto .as - desyderare, nutrire vel eligere et accipere loco filii amer, desyrer, nourrir, souhaider ou esluyre et prendre en lieu de filz et componitur ex *ad et *opto .as - unde Adoptatus .ta .tum .i. in loco filii acceptus, et Adoptatio .onis .i. desyderium vel affiliatio, in filium acceptio, et Adoptio .onis, per sincopam - souhait, desyr, acception et Adoptivus .va .vum .i. loco filii acceptus

Ador - indeclinabile - genus annone vel frumenti - inde Adoreus .a .um et Adorius .a .um et hec Adoria gloria vel bona fama

Adorastus .sti - masculini generis - fantasma dicitur

Adorea .ree - dea frumenti

Adordior .iris .orsus sum .iri - .i. iuxta vel valde ordiri - Papias dicit quod facit adorsus sum vel fui(63) - .i. alloqui vel incipere arraisonner, commencer et componitur ex *ad et *ordior .iris - inde Adorsus .sa .sum .i. inceptus vel allocutus (f.a5vb; p.10b: AD) arraisonné ou commencé - participia de *adordior

Adorior .iris vel .eris .ortus sum .iri - .i. iuxta vel valde oriri vel nasci vel invadere naistre aggredi, et componitur ex *ad et *orior .iris - unde Adortus est .i. invenit - Item Adortus .i. subito natus

Adortus .a .um - .i. qui aggreditur - participium de *adorior

Adoro .as .vi .atum - aourer, deprier et componitur ex *ad et *oro .as - versus(64):

laudat veneratur; rogat precatur supplicat

Adpresens - .i. in presenti - due sunt partes posite pro una(65)

Adprime - adverbium - .i. valde - vide in ¶Apprime

Adquieo .es .evi .etum - assentir et componitur ex *ad et *quieo .es - inde Adquiesco .scis, inchoativum eius - unde Adquietus .ta .tum assenti .i. assentiens

Adquietudo .dinis - assentement

Adquiro .ris .sivi .itum - .i. ad se querere, lucrari acquerir, gaigner et componitur ex *ad et *quero .ris

Adquin - adverbium - .i. potius vel ideo

Adquisitus .ta .tum - adquis, gaigné - inde Adquisitio .onis acquisition et Adquisibilis et hoc .le acquerable - comparatur

Adria .e - est mare quoddam - inde Adriaticus .ca .cum .i. petrosus

Adramelech - ydolum Assiriorum quod Samarite colunt

Adremon - castri vel regis nomen habetur

Adriastia .stie - feminini generis - dicitur sors

Adscio .is .ivi .itum et Ascio .is sine `d' - .i. advoco - unde Adsciscio .is, inchoativum - vide in ¶Ascio .is sine `d' - .i. adiungo, adquiro acquerir, adjoindre - ascivit socium, coniunxit vel ascivit sibi; adiunxit sibi alienum quod non habuit :Papias(66)

Advecto .as - frequenter advehere

Adveho .his .xi .ctum - apporter et componitur de *ad et *veho .his .xi - inde Advectus .a .um apporté

Advena .e - estranger qui aliunde venit, ut peregrinus, hospes, alienigena

Adventicius - .i. extraneus - vide in ¶Accola et in ¶Indigena et dicitur de *advenio .is

Advenio .is .ni .ire .ventum - .i. venire, supervenire advenir, souvenir et componitur ex *ad et *venio .is - inde Adveniens .tis advenant - comparatur, et Advenientia .e advenance

Advelo .as .atum - operio, tego couvrir

Adventinus .ni - quidam mons Rome

Advento .as - frequenter advenire - inde Adventus .tus .tui advenement et Adventio .onis adventus

Adverbium .bii - adverbe - quasi ad verbum (f.a6ra; p.11a: ADU) adiunctum vel iuxta verbum positum et componitur ex *ad et *verbum - inde Adverbialis et hoc .le adverbial et Adverbialiter, adverbium - adverbialement

Adversor .aris .satus sum - contra vadere, esse vel fieri adversum, contradicere, respuere contrarier, estre contraire et cum dativo construitur - ex *ad et *verso .as componitur - inde Adversus .sa .sum adversaire, contraire contrarius, malus et oppositus, infelix, et comparatur, et Adversitas .tis contrarieté

Adversarius .a .um - .i. adversus contraire

Adversus - preposition servant a l'ac<cusa>tif(67) - .i. contra, ut: adversus illum .i. contra illum

Adversum - preposition - idem per omnia

Adverto .tis .ti .sum - appercevoir, entendre percipere, perpendere, intelligere, et componitur ex *ad et *verto .is - inde Advertens .tis congnoissant, appercevant - comparatur, et Advertenter, adverbium - congnoissanment - comparatur, et Advertentia .tie congnoissance et componitur Inadvertens - unde Inadvertenter, adverbium, et Inadvertentia ignorance

Advertibilis et hoc .le - apperchevable(68) - comparatur - inde Advertibiliter, adverbium - apperchevablement - comparatur, et Advertibilitas .tis apperchevableté et componitur Inadvertibilis - unde Inadvertibiliter et Inadvertibilitas

Advespero .as - tendere ad vesperam commencher ou tendre a faire vespre et componitur de *ad et *vespero .as - inde Advesperasco .scis commencer a avesprir incipere tendere ad vesperam - inchoativum

Advicino .as .atum - approcher ou adjoindre .i. appropinquare, et componitur ex *ad et *vicino .as - inde Advicinatim, adverbium - adjointement

Adula .le - dicitur caput lini

Adulor .aris .atus sum - flater blandiri blandir et componitur ex *ad et *aula .le - inde Adulator .ris flateur ille qui blanditur, et Adulatrix .cis flateresse - unde Adulatorculus .li, diminutivum de *adulator - petit flateur et Adulatricula, diminutivum de *adulatrix

Adulatio .onis - flaterie blandicies

Adultas .tatis - .i. senectus, excrementum

Adulter .ra .rum - avoustre, homme ou femme qui fait fornication avec aultry marié - quasi alienum violans thorum vel alienum uterum terens, vel Adulter dicitur(69) quasi ad alterum .i. ad alterius uxorem accedens - inde Adulterinus .a .um qui est né d'avoultrie .i. qui natus est de adulterio

Adulterium .rii - advoultrie illa prava actio et illusio alieni coniugii ribaudise (f.a6rb; p.11b: AE)

Adultero .as - faire advoustrie(70), ribaulder corrumpere .i. adulterium committere - inde Adulterasco .scis, inchoativum

Adulteror .aris .atus sum - idem est, scilicet adulterium committere - unde Adulteratus .ta .tum .i. corruptus, et Adulterator .toris houlier, ribault et Adulteratrix .cis houliere, ribaulde et Adulteratio .onis houlerie, ribauldie in matrimonio

Adultus .ta .tum - brulé ou parcreu, grant crematus vel excretus engrandi - ab *adoleo .doles dirivatur

Adumbro .as .avi .tum - cooperire umbragier et Adumbratus et .tio(71)

Adunco .as .atum - .i. curvare communiter ou acrocher, prendre au croq .i. cum unco capere ou faire crochu et componitur ex *ad et *unco .as

Aduncus .ca .cum - .i. recurvus sicut nasus recourvé, crochu ex natura camus

Aduncatus .ta .tum - .i. curvatus, et Aduncalis et hoc .le et Aduncaliter, adverbium

Aduno .nas .atum - assembler et componitur ex *ad et *uno .as - unde Adunatio .onis assemblee

Adunatim - adverbium - assembleement

Aduro .is .ussi, adustum - valde urere bruler - inde Adustus .a .um ars, brulé et Adustio .nis brulement

Adusque - tribus modis exponitur: primo idem quod sepe, ut: feci hoc adusque; secundo est determinativum temporis et tunc .i. donec, ut: expectavit adusque feci; tercio determinat locum, ut: volo currere adusque .i. ad istum locum

Advoco .cas .atum - ahucher, apeler ad se vocare, et componitur ex *ad et *voco .as - inde Advocatus .ta .tum apelé, ahuché

Advocatus .ti - .i. causidicus advocat

Advocatio .onis - ahuchement, apelement

Aer, aeris - air ventus, flatus modicus - corripitur - inde Aerinus .na .num de air .i. de aere existens, et Aerius .a .um et Aereus .a .um idem

Aeripes .dis - commune trium - .i. velox isnel - quasi pedes aerios habens, et componitur ex *aer et *pes .dis

Aeromancia .e - penultima producta - .i. divinatio que fit in aere, et componitur ab *aer et *mancia, quod est divinatio, quidam tamen dicunt aerimancia - inde Aeromancius .a .um est divinans in aere, et Aeromanticus .ca .cum idem

Afatin - adverbium, per `n' et unum `f' - .i. abunde largement largius, et corripitur `fa' et dicitur ab *afatos secundum Papiam(72) (f.a6va; p.12a: AFF)

Affatim - etiam invenitur per `m' et duo `ff' et producitur `fa' et dicitur ab *affatus .ta .tum et tunc tantum valet quantum facunde, tamen regulariter deberet dici affatuatim - versus(73):

si dicas afatin, significabit; abunde

<si>(74) dicas affatim facunde significabit:

est afatos primi caput affatusque secundi

Affa - idem est quod talpa

Affaber .bra .brum - valde faber moult soubtil - ex *ad et *faber .bra .brum componitur - .i. artificiosus - inde Affabre, adverbium .i. ingeniose, strenue, artice, artificiose, caute

Affabilis et hoc .le - bien en parole(75), bien raisonnable .i. suavis ad fandum, et comparatur et ab *affabilis componitur Ineffabilis et dicitur de *affor .aris arraisonner - inde Affabiliter, adverbium - courtoisement en parler et Affabilitas .tis suavitas loquendi

Affamen .inis - arraisonnement

Affatus .tus .tui - idem, et dicitur ab *affor .aris .tus sum, quod est alloqui arraisonner, apparler et est Affatus allocutio vel alloquium, affamen

Affatus .ta .tum - .i. allocutus arraisonné et est participium de *affor .aris

Affatim - adverbium, per `m' et geminum `ff' - .i. valde abundanter, copiose, affluenter, exuberanter, virtuose, ubertim, uberose vel assidue: idem sunt et componitur ex *ad et *fatin, quod est abundanter

Affectio .onis - affection ou tourment, talent, desyr, volenté desyderium, dilectio vel maceratio et dicitur ab *afficio .cis - inde Affectiuncula .le, diminutivum

Affectus .ctus .ctui - .i. affectio, scilicet desyderium, voluntas animi vel passio, dilectio, caritas, amicicia, animi devotio et dicitur ab *afficio .cis - inde Affectualis et hoc .le et Affectualiter, adverbium, et Affectualitas .tis

Affectuosus .sa .sum - affectueulx, desyreulx, couvoiteulx plenus affectu, et comparatur - inde Affectuose affectueusement, desyreement, couvoiteusement et Affectuositas .tis talent, couvoitise, desyr, volenté

Affectus .ta .tum - participium - .i. maceratus, laceratus, cesus tourmenté ou affecté

Affecto .as - .i. frequenter afficere, cupere, appetere, desyderare et quod cupimus ad voluntatem nostram dare, et sic dicitur ab *affectus - entalenter

Affectabilis et hoc .le - couvoitant(76)

Affectatus .ta .tum - entalenté

Affectanter - adverbium - desyderanment

Affectio .onis - entalentement (f.a6vb; p.12b: AFF)

Afer - filius Abrahe de Cethura(77), a quo dicta est Africa, una pars orbis

Aferesis vel Auferesis - subtractio litere vel syllabe in principio dictionis

Affero .ers, attuli, allatum - apporter .i. ferre ad aliquid, et componitur ex *ad et *fero, fers, `d' in `f' mutata, et est activum - inde Afferens .tis afferant, advenant ou apportant - comparatur - inde Afferenter, adverbium - advenanment - comparatur, et Afferentia .tie advenance, afference

Affibulo .as .tum - alligare mantellum affigier affique au mantel - inde Affibulatus .ta .tum .i. fibula ornatus vel connodatus

Afficio .ficis .eci .ectum - .i. tormentare, informare, cupere tourmenter, couvoiter et componitur ex *ad et *facio, `d' in `f' mutata - versus(78):

afficit informat, perimit, cupit: hec tria signat

Affictus - dicitur census qui datur ratione prediorum

Affidoxe - sunt sentencie quarum pars est honesta et pars inhonesta

Affido .das - .i. fidem dare - inde verbalia

Affiducio .as - .i. fiduciam et securitatem dare asseurer - inde Affiduciatus .ta .tum asseuré

Affigo .gis .xi .xum - affichier et componitur ex *ad et *figo, figis - inde verbalia

Affinis et hoc .ne - .i. propinquus prochain, affin et componitur ex *ad et *finis, huius finis - inde Affiniter, adverbium - prochainement, affinement propinquiter, amiciter, et Affinitas .tis affinité, amitié, societé, prochaineté propinquitas, amicicia, consanguineitas, et Affinium .nii idem

Affirmo .as - certifier et componitur ex *ad et *firmo .as, `d' mutata in `f' - inde Affirmans .tis et Affirmanter, adverbium .i. certe, firmiter, et Affirmative, adverbium, idem, et Affirmatio .onis certification

Affla .fle - quoddam animal

Affligo .is .xi .ctum - tourmenter .i. valde fligere, elidere, arctare, opprimere, perimere, tormentare, et componitur ex *ad et *fligo .gis, `d' mutata in `f' - inde Afflictivus .a .um qui tormente et Affl<i>ctive(79), adverbium - tormenteement

Afflictus .tus .tui - tourment(80) et Afflictus .cta .ctum tormenté et Afflictio .onis idem - inde Afflictiuncula .le, diminutivum

Afflo .as - .i. inspirare souffler, venter et componitur ex *ad et *flo .as, `d' mutata in `f' - inde Afflatus .ta .tum adustus vel inspiratus, aspiratus soufflé et Afflatus .tus .tui soufflement

Affluo .is .xi .ctum vel .xum - .i. largiter abundare (f.a7ra; p.13a: AF) abunder et componitur ex *ad et *fluo .is, `d' mutata in `f' - inde Affluens .entis .i. largus, abundans et Affluenter, adverbium, abundanter abundanment et Affluentia .e abundance abundantia

Affluus .a .um - .i. abundans - inde Afflue, adverbium .i. affluenter et Affluiter idem, adverbium, et Affluitas .atis .i. effusio ultra quam satis en abundance

Afforis - adverbium - dehors, par dehors de loco et in loco - ex *ad et *foris componitur

Affor .aris .atus sum .ari - arraisonner alloqui, et componitur ex *ad et *for, faris - inde Affatus .a .um

Affugio .is .gi .gitum - .i. ad se fugere affuir

Affurcillo .as .avi .tum - .i. aliquid suspendere, et componitur ex *ad et *furcillo .as

Aflatites(81) - est lacus Iudee, ubi nichil mergi potest quod habet animam, quasi sine flatu .i. sine vita: hec Ianuensis

Aforismus .mi - sermo brevis integrum sensum proposite rei scribens - Aforismi etiam sunt foramina in navi unde remi emittuntur - est etiam quidam liber in phisica

Aforus .ri - quidam pisciculus qui propter exiguitatem hamo capi non potest - ab *a, quod est sine, et *foros, quod est ferre

Afrodita .te - dicitur Venus - ab *afros, quod est spuma

Afronitum .ti - .i. spuma nitri

Agabus - quidam propheta de quo habetur Actuum xxi(82)

Agagulo .onis - dicitur vanus fornicator

Agamus .mi - homme veuf - penultima correpta - sans femme .i. homo absque coniuge vel uxore, et dicitur ab *a, quod est sine, et *gamos, uxor, et corripitur

Agapa .pe vel Agape .pis - .i. labor alienus, dilectio vel caritas vel orationum communio vel elemosina rogata - unde Agapitus .ti dilectus

Agarenus .ni - .i. proselitus Saracenus Sarasin - ab *agar

Agarus .ri - cursor pedester

Agazo .onis - pastor asinorum gardeur d'asnes

Age - verbum - avant, fay .i. dic, fac, incipe

Age - adverbium hortantis - secundum Papiam idem(83) et non differt, sive sit verbum, sive adverbium

Agea, agee - .i. via per quam in navi itur ad remiges, et dicitur ab *ago, agis

Agelaster .stri - dicitur qui nunquam ridet

Agellarius .rii - villain rusticus, et Agellanus .ni idem

Ager .gri .gro - est humus, tellus, arvum, campus champ et dicitur ab *ago .gis - inde Agerulus .li, diminutivum .i. parvus ager, et Agercu(f.a7rb; p.13b: AG)lus, agerculi idem

Aggarrio .is .ivi .itum - .i. valde garrire gengler, fabler et componitur ex *ad et *garrio .is, `d' mutata in `g'

Agger .eris - mouchel(84) .i. strues, congeries, cumulus terre vel alterius rei, et dicitur ab *aggero .is - inde Aggerosus .sa .sum cumulosus .a .um plain de moncheaulx(85) - comparatur

Aggero .as .atum - .i. accumulare, augmentare amoucheler et dicitur ab *agger et inde dicitur Exaggero .ras et verbalia

Aggero .is .gessi .gestum - .i. adunare vel acumulare agabler(86), amoucheler et componitur ex *ad et *gero .is, `d' mutata in `g' - unde verbalia

Aggestus .sta .stum - acomblé, amouchelé et Aggestus .stus .stui amouchelement adunatio, et Aggestio .onis idem

Aggestim - adverbium - amonchelement(87) adunatim

Aggeus - nomen prophete, interpretatur festinus vel letus

Aggravo .as - .i. valde gravare parjurer - inde Aggravatus .ta .tum periurus aggravé, parjuré

Agglomero .as - .i. aggregare - inde Agglomeratus .ta .tum assemblé et Agglomeratim, adverbium, idem

Agglutino .as - devorare englouter

Aggredior .eris .gressus sum .di - invadere, arripere assaillir et componitur ex *ad et *gradior .eris, `d' mutata in `g' - inde Aggressus .a .um qui assault ou assailly et Aggressus .ssus .ssui assault et Aggressio .onis idem, et Aggressor .oris invaseur

Aggrego .as .tum - assembler, aduner .i. adunare, cumulare, et componitur ex *ad et *grego .as, `d' mutata in `g' - unde verbalia - Aggregatio .nis et Aggregamen .inis .i. societas, et Aggreganter, adverbium, idem, et Aggregatus .a .um .i. adunatus assemblé et Aggregatim, adverbium - assembleement .i. adunatim

Agibilis et hoc .le - faisable et dicitur ab *ago .is - inde Agibiliter, adverbium - faisablement et comparatur, et Agibilitas .tis faisableté

Agilis et hoc .le - .i. impiger, velox, efficax leger, isnel et dicitur de *ago .gis et comparatur: agilis .lior .lissimus - inde Agiliter, adverbium - legierement, isnellement et Agilitas .tis .i. velocitas, celeritas, pernicitas, properatio, festinatio isnelleté, legiereté

Agina .ne - .i. foramen in quo trutina se vertit le pertuis de la balanche et dicitur ab *ago .gis (f.a7va; p.14a: AG)

Agina .e - etiam dicitur festinantia haste - unde Agino .as festinare vel fugare, negociari haster, encacher ou marchander - inde Aginator .oris .i. actor vel mercator qui rem suam agiliter agit, et dicitur de *ago .gis

Agyographia - .i. sacra scriptura, et dicitur ab *agyos, quod est sanctus, et *graphia, scriptura

Agyographus .a .um - .i. sancta scribens

Agyos - grece, latine dicitur sanctus, ut vult Huguicio - ab *a, quod est sine, et *ge, terra - .i. celestis

Agito .as .avi .tum - frequenter agere - de *ago .is - esmouvoir, demenoir(88), decachier cha et la et(89) corripitur - inde Agitatus .ta .tum decaché cha et la - unde Agitatio .onis .i. stimulatus, et Agitator .oris dechasseur cha ou la et Agitatrix .icis - ab *agito componitur Exagito .as .i. commovere, perturbare - Coagito .as .i. simul agitare vel tumul<tu>are(90), commovere vel repellere - Subagito .as .i. subtus agere vel subtus ducere - omnia sunt activa et corripitur `i'

Agmen .inis - compaignie, tourbe - nomen collectivum - turba, multitudo, exercitus

Agnatus .ta .tum - mobiliter et hic .tus et hec .ta, substantive - cousin proximus, consanguineus, scilicet qui per virilem sexum descendunt, et componitur de *ad et *natus - inde Agnatio .onis cousinage parentella(91), consanguineitas

Agnes .tis - nomen cuiusdem virginis

Agna .e - idem et Agne .es - grecum - idem - interpretatur casta vel mater vel martir secundum Papiam(92)

Agnellus .li - parvus agnus - vide in ¶Agnus

Agnella .le - .i. agna - in ¶Agnus dicitur

Agniculus .li - idem - vide in ¶Agnus

Agnomen .inis - sournom nomen quod post nomen proprium debet poni - inde Agnomino .as .atum sournommer, appeler par sournom agnomine vocare - inde Agnominatus .a .um sournommé

Agnosco .is .ovi .itum - congnoistre valde noscere, et componitur ex *ad et *nosco .is et mutatur `d' in `g' - inde Agnitus .a .um congneu - unde .tio et .cula et Agnitor .oris et Agnitrix .cis

Agnus .gni - aignel et dicitur ab agnoscendo

Agna .e - brebis ovis - ex *agnus .gni - inde Agninus .a .um d'aignel ou de brebis

Agnellus .li - petit aignel - diminutivum

Agnella .le - parva agna petite brebis

Agnicula .le - diminutivum - idem est

Ago .gis, egi, actum - faire .i. ducere vel facere, et componitur cum *ad et fit Adigo .gis .egi, adactum .i. ad aliam partem reducere - Item cum *ab et fit(f.a7vb; p.14b: AG) Abigo .igis .i. fugare, separare - Item cum *am et fit Ambigo .gis, `b' interposita .i. dubito - Item cum *con et fit Cogo .gis, coegi, coactum - Item cum *circum et fit Circumago .gis - Item cum *de et fit Dego .gis - Item cum *ex et fit Exigo .gis - Item cum *in et fit Inigo .gis - Item cum *pro et fit Prodigo .gis .i. devastare, dilapidare - Item cum *per et fit Perago .gis .i. perficere - Item cum *re, ut Redigo .gis - Item cum *sub, ut Subigo .gis - Item cum *satis, ut Satago .gis .i. satis ago, scilicet festino, procuro - omnia per ago - Item cum *trans, ut Transigo .gis .i. ultra agere vel litem decidere - Ago et omnia eius composita sunt activa preter ambigo, dego et satago que sunt neutra - Item omnia faciunt preterita sua in `egi' et supina in `actum', preter ambigo, dego et satago que carent supinis

Agolus .li - .i. baculus pastoralis, ab agendo pecore dictus houlete gallice

Agon .onis - .i. certamen luite, estrif pugna - ab *ago .gis dicitur

Agonia .e - idem, et producitur

Agonista .te - .i. certator, pugil luiteur

Agonisticus .a .cum - .i. victoriosus vel bellicosus

Agonitheta .te - communis generis, penultima acuta - qui vel que est in agone .i. pugil secundum Huguicionem

Agonizeta .te - .i. victor

Agonizo .a<s>(93) - .i. certare estriver, luiter

Agonizor .aris - bateiller

Agonomus .mi - masculini generis - .i. princeps, quasi per actionem notatus et divulgatus, et videtur esse compositum ab *ago et *nomen, ut vult Huguicio

Agrammatus .ta .tum - .i. illiteratus et dicitur ab *a, quod est sine, et *grammaton, quod est litera, quasi sine litera sans letre ou non letré

Agrestis et hoc .ste - champestre, de champ quasi stans in agro, et dicitur de *ager, agri

Agrestus .sta .stum - .i. ferus, crudelis

Agricola .le - ahaneur, cultiveur, laboureur de terres quasi agrum colens, et dicitur de *ager, agri et *colo .is

Agricolonus .ni - idem, et dicitur ab *ager et *colonus

Agricultor .oris - idem - ab *ager et *cultor - inde Agricultura .e labourage de terres

Agrimonia .e - aigremoine, herbe

Agryon vel Agryos - grece, latine dicitur ferum, agreste

Agula .le - .i. lena, meretrix, quasi agens gulam

Aio .is, ait, aimus, aiunt - .i. dicere - inde Aiens .entis .i. dicens

(f.a8ra; p.15a: AL)

Ala, ale - elle a voler - ab *alo .is dicitur - inde Alatus .ta .tum qui a elles et per unum `l' - Item Alatus .tus .tui - vide in ¶Alo .as - .i. odoratus

Ala - etiam dicitur congregatio militum et ala est pars pillosa sub brachiis, que ascella dicitur

Alabastrites .tis - .i. quid<a>m(94) lapis candidus albastre gallice

Alabastrum - .i. vas unguentarium

Alabrum - traoul - ab *alo .is dicitur - scilicet illud in quo fila vertuntur; nota quod filum a colo ducitur in fusum, de fuso in alabrum, de alabro in girgillum, deinde in glomicellum

Alacer, hec .cris, hoc .cre - isnel, leger, appert, haitié, joyeux hilaris, velox, letus, argutus, et comparatur: alacrior .cerrimus - inde Alacriter, adverbium - isnellement - comparatur: .crius .cerrime et Alacritas .tis isnelleté, vigueur gaudium, leticia, velocitas(95), hylaritas, et Alacritudo .inis et Alacrimonia .e idem

Alapa .pe - .i. colafus bufe, collee - inde Alapo .as buffer alapas dare - unde Alapatus .ta .tum et cetera

Alapus .pi - .i. qui alapas patiendo acquirit victum

Alapizo .as - bufer, bufeter

Alaris - turma equitalis, et dicitur ab *ala

Albatus .ta .tum - alba vestitus

Alba .be - aube, vestement de prestre vestis sacerdotalis - ab *albus dicitur

Albeo .bes - devenir blanc album esse vel fieri, et dicitur ab *albo .as - inde Albesco .scis commencer a devenir blanc - inchoativum

Albicies .ei - .i. albedo - in ¶Albus dicuntur

Albico .cas - .i. apparere album

Albidus .da .dum - .i. albus blanc et dicitur ab *albus

Albide - adverbium - blanchement et comparatur, et Albiditas .tis blancheur

Albido .das .atum - .i. albidum facere blanchir, faire blanc - unde Albidatus .ta .tum et Albidatio .onis et Albidator .oris

Albifico .as .atum - album facere blanchir et est activum

Albo .as .atum - .i. album facere blanchir, faire blanc - unde verbalia - Albatus .ta .tum - Albatio .onis - Albator .oris - Albor .oris blancheur - in ¶Albus dicitur

Albugo .ginis - le blanc de l'oeil ou la maille ou la toye qui empesche la veue claucitas oculorum vel etiam subtilis membrana visum impediens

Albula .le - quidam fluvius qui modo dicitur Tyberinus a *Tyberio rege ibi submerso (f.a8rb; p.15b:AL)

Albumen .inis - .i. albedo - ab *albus .a .um

Alburnus .na .num - blanc et dicitur de *albus

Albus .a .um - blanc - ab *albeo .bes et comparatur - inde Albulus .a .um, diminutivum, et Albiolus .la .lum, diminutivum, idem blanchet

Albedo .inis - blancheur et Albicies .ei et Albor .oris idem

Alce - grece, virtus vel fortitudo dicitur

Alceus - quidam poeta fortis de quo Hieroni<m>us in epistola ad Paulinum: Pindarus, Alceus(96)

Alcides - communis generis - .i. fortis et formosus

Alcion .onis - avis pelagi occeani nidum faciens in mari et pullos educans in hyeme

Alea .e - jeu de tables - Papias dicit(97): tabula lusoria, ludus quidam ab alea quodam milite qui in Troiano bello ludum illum invenit secundum Huguicionem - inde Alearium .ii locus ubi alee reponuntur, et Aleator .oris joueur de tables et Aleatorium .rii locus in quo luditur ad aleas lieu ou l'en joue aux tables

Aleo .onis - qui assidue ludit cum aleis qui joue souvent aux tables

Aleatorius .a .um - pertinens ad aleas vel qui cum eis ludit

Alemannus .na .num - alemant de Alemannia

Alemannia .e - illorum patria

Aleola .le - .i. parva alea - diminutivum

Alers .tis - .i. doctus saige - quasi alienus ab arte per contrarium

Ales .tis - oysel ou isnel et ponitur pro ave et pro veloci, et dicitur ab *ala .e quia alis alta conscendat

Algauma .atis - altitudo

Algenia(98) .e - .i. dolor algidus, et dicitur ab *algeo .es

<A>lgeo(99) .es, alsi - esse vel fieri frigidum .i. frigere afroidier, avoir froit, devenir froit et componitur Exalgeo et Exalgesco - inde Algus .us .ui froidure .i. frigus, et Algesco .is, inchoativum

Algidus .da .dum - froit, qui est froit .i. frigidus, et dicitur ab *algus .gus et comparatur - inde Algide, adverbium - froidement et comparatur, et Algiditas .tis froidure .i. frigiditas

Algorithmus - est ars numerandi

Algor .oris - froidure .i. frigiditas, et dicitur de *algeo .es et producitur `go' - inde Algosus .sa .sum frileux, plain de froideur .i. frigorosus, et comparatur - ab *algus dicitur - .i. etiam plenus algu et Algose, adverbium - frileusement et comparatur, et Algositas .is froidure .i. frigus

Algorosus .sa .sum - etiam dici potest et dicitur ab *algor .oris - inde Algorose, adverbium - frileuse(f.a8va; p.16a: ALI)ment et comparatur, et Algorositas .tis froidure frigus

Alias - adverbium qualitatis - .i. aliter, et dicitur ab *alius .a .ud et acuitur in fine

Alias - adverbium temporis - .i. in alio tempore - Item Alias, adverbium loci .i. in alio loco, alibi

Alibi - adverbium loci - ailleurs, en aultre lieu et componitur ab *alius et *ibi et corripitur `li'

Alicubi - adverbium loci - en aulcun lieu uspiam, in aliquo loco, et componitur ab *alius et *ubi, `c' interposita

Alicunde - adverbium loci - .i. aliunde vel de aliquo loco vel de alia parte

Alienigena .e - estrange, d'aultre pays né .i. de alia patria natus, et ab *alienus et *genitus componitur

Alienus .a .um - .i. extraneus estrange et dicitur ab *alius - unde Alieno .as alienum facere estrangier et componitur Abalieno .as .atum, verbum activum - unde verbalia - Abalienatus .ta .tum et Abalienatio .onis estrangement

Alietus .ti - esmerillon, oysel gallice, merillus, et dicitur ab *alo .is

Aliger .a .um - .i. alacer, quasi gerens alas

Alimen .inis - nourrissement nutrimentum - dicitur de *alo .is et corripitur tam in nominativo quam ceteris

Alimentum .ti - nourreture vel quod habetur ad alendum comme viandes .i. cibaria

Alimonia .e - idem .i. frumentum, victus

Alimones .num - .i. nutritores

Alinus .ni - ager vel agger iuxta aquam dicitur

Alio - adverbium loci - .i. ad alium locum

Alioquin - adverbium qualitatis - .i. aliter, quod si non aultrement ou ce se non et componitur ab *alius et *quin et corripitur `li' et producitur `o'

Aliorsum - adverbium loci - .i. alia parte vers aultre part versus aliam partem, et componitur ab *alio et *orsum vel *versus

Aliphanus .ni - parvus cyphus habens parvum foramen ad modum vitri gutturati et dicitur quasi alens infantes

Alipes .edis - isnel velox, et componitur ab *ala et *pes, quasi habens alas in pede

Alipopiarius .rii - iaculator pile dicitur

Aliptes .ptis - .i. plagarum curator, et dicitur ab *alo .is quia eas fomentis alit .i. curat

Aliqualis et hoc .le - aulcune, ut diceretur: habeo aliqualem partem huius rei - inde Aliqualiter, adverbium - aucunement et Aliqualitas .tis aucuneté, ut diceretur: habeo aliqualitatem hereditatis vel similium

Aliquandiu - aucun peu .i. aliquantisper, et com(f.a8vb; p.16b: ALI)ponitur ex *aliquantum et *diu

Aliquando - adverbium temporis - aucunes fois, en aucun temps quandoque - componitur de *alius et de *quando et corripitur - interdum

Aliquantisper - adverbium - aucun peu de temps .i. aliquandiu vel per aliquantulum temporis, et componitur de *quantis, ablativus, et de *per

Aliquantus .a .um - aucunement grant et componitur de *alius et *quantus - inde Aliquantillus .a .um, diminutivum .i. parvus petit et Aliquantulus .la .um, diminutivum, idem

Aliquantum - adverbium - .i. parum aucun peu - inde Aliquantulum, adverbium, idem, et Aliquanto .i. paulisper

Aliquantillum - adverbium - idem

Aliquatenus - adverbium - aucunement

Aliquantulum - aliqua ratione, aliqualiter

Aliquis .qua .quod vel .quid - aucun - pronomen et componitur de *alius et *quis

Aliquo - adverbium loci - .i. ad aliquem locum, alicubi - significat ad locum

Aliquorsum - adverbium - vers aucune part versus aliquam partem - componitur de *aliquo et *orsum

Aliquot - indeclinabile, tantum pluraliter - aucuns en nombre et componitur ex *alius et *quot

Aliquotiens - adverbium numeri - aulcune fois aliquando, interdum, nonnunquam - partes aliquote de sex sunt unum, duo, tria et est perfectus numerus quia partes eius aliquote sunt equales toti

Aliquotus .ta .tum - aucun en nombre

Alisorium .rii - est cultellus sutoris

Aliter - adverbium - aultrement

Alitus .a .um - nourri nutritus - ab *alo .is .litum et altum dicitur - inde Altus .ta .tum idem - ab *alo .is dicitur, et Alitio .onis nutritio nourrissement - Altio .onis nutrimen idem

Alitus .tus .tui - nutrimentum, et corripitur, et Altus .tus .tui idem

Alimen .inis et Alimonia .nie et Alitudo .dinis et Alimentum .ti - idem

Alitor .oris - nutritor qui nourrit et Alitrix .cis nourriche .i. nutrix

Alitutus .ti - dicitur vermis volatilis

Alitus .tus .tui - alaine - vide in ¶Halo .as

Alitus .tus .tui - etiam ponitur pro spiritu vel spiratione, et producitur - unde quidam:

alitus est flatus, alitus nutritus habet

Aliunde - adverbium - d'aultre lieu, d'aultre part de aliqua parte, et componitur ab *alius et *unde et interponitur `c' et dicitur Alicunde

Alius .a .ud, genitivo: huius alius, producitur (f.a9ra; p.17a: AL) vel alii, alie, alii, dativo: alii vel alio, alie, alio - aultre

Allatus .ta .tum - apporté et dicitur ab *affero .ers

Allauda .e - avis aloete gallice

Allec .cis - harenc quidam piscis

Allecto .as - frequenter alicere

Allectorius .rii - quidam lapis qui in stomacho galli reperitur

Allego .as .atum - alleguer, affermer affirmare vel rationes ad fulcimentum sue partis inducere, insinuare, instruere, et componitur ex *ad et *lego .gas, mutato `d' in `l' et producitur

Allegoria - .i. similitudo sive mysterium

Alleluia(100) - hebreum est et habet accentum supra ultimam et secundum diversos diversimode exponitur, unde quidam Gregorius(101): patrem natum signat quoque pneuma; denotat Ambrosius(102) quod sit lux, vita salusque; salvum me domine fac totum denotat Augustinus(103); laus tibi sit Christe: Hieronimus(104) comprobat esse et secundum Rabanum(105) ista duo nomina amen et alleluia non sunt translata sed retinent propriam et primam impositionem propter reverentiam quia Iohannes in Apocalipsi(106) dicit se ea ab angelo audivisse vel quia alleluia gaudium et laudem celestem significat quod nemo huius seculi novit et per consequens exponi non potest

Allevio .as - alleger(107), faire legier et componitur ex *ad et *levio .as, `d' in `l' mutato

Allibesco .is - nota quod antiqui dicebant lubet et lubesco pro libet et libesco, unde nos utimur composito Allubeo et Allubesco - vide ubi sunt et in eodem sensu invenitur Allibeo .es et Allibesco .is

Allicio .cis .lexi .ctum - allecher, attraire par delit, provoquer a luy provocare, suadere, seducere, et componitur ex *ad et *licio .is et mutatur `d' in `l' - inde Allectus .cta .tum allechié, attrait par delectation et Allectivus .a .um allechant(108)

Allibrati(109) - dicuntur qui descripti sunt in libro civium vel communitatis alicuius civitatis

Allido .dis .si .sum - .i. ledere ad aliquid blecer proprie hurter occidere, mactare, et componitur ex *ad et *ledo .dis, `d' mutato in `l', et producitur `li' - inde Allisus .sa .sum hurté .i. lesus occis

Alligo .as .tum - allier ad aliquid ligare, astringere, et componitur ex *ad et *ligo .as, `d' mutato in `l' - lier, assembler

Allium .ii - ail gallice, quedam herba, et dicitur ab *oleo .les quia oleat - inde Alliatus .ta .tum enailli, fait d'aulx

Allobroges - dicuntur Burgundinenses et est no(f.a9rb; p.17b: AL)men gentile

Allodium .dii - heritage que je ne puis vendre ne donner .i. hereditas quam vendere vel donare non possum

Alloco .as - allouer - inde Allocatus .ta .tum

Allophilus .li - alienigena sicut philistiim(110)

Alloquor .eris .cutus sum .loqui - arraisonner, ut: alloquor te .i. loquor ad te, affari, et componitur ex *ad et *loquor .eris, `d' in `l' mutato - inde Allocutio .onis arraisonnement et Alloquium .quii idem

Allubeo .bes - obeir, consentir obedire, consentire - vide in ¶Alibesco et in ¶Libeo .bes

Allubenter - adverbium - obedientement, obeissanment et Alubentia(111) .e obedience ou consentement obedientia vel consensus vel licentia

Allubesco .is - .i. allubeo, obedire, consentire

Allubescenter - adverbium - .i. allubenter obeissanment et Allubescentia .e .i. allubentia vel obedientia

Allucido .as - enclarcir exponere, declarare, manifestare - vide in ¶Lucido .as ubi dicitur

Allucino .as - .i. suadere enhorter vel appropinquare luci approcher du jour et componitur ex *ad et *lucino .nas - inde Allucinatio .tionis, quasi iuxta lucem appropinquatio

Alludo .dis(112) .lusi .lusum - .i. consonare, congruere, concordare, et componitur ex *ad et *ludo .dis, `d' mutata in `l', et producitur

Alluo .is .lui .lutum - .i. abluere, declarare laver, desriver pro consumptione riparum invenitur - vide in ¶Luo et componitur ex *ad et *luo .is, `d' mutata in `l' - inde Allutus .ta .tum et cetera - pluraliter et hec Allutia .orum - Allutes .tium sunt loca cenosa ubi fluvius alluendo dimittit cenum et putredinem

Alluvies .ei - souccroissement de eaues, desrivement de rivieres

Alluvio .onis - idem .i. consumptio vel corrosio riparum ex aquis et Alluvium .vii idem

Alluvius .ii - masculini generis - ager quem paulatim fluvius abluendo in agrum reddit

Allux .ucis - le gros orteil du pié

Almus .a .um - .i. sanctus, excelsus, pulcher, nutriens, et dicitur ab *alo .is et comparatur

Alme - adverbium - .i. sancte sainctement et comparatur, et Almiter, adverbium, idem, et Almitas .tis saincteté .i. sanctitudo, et Almities .ei .i. sanctitas

Almificus .ca .cum - .i. almum faciens

Alnia(113) .e - mons est apud Smirniam(114)(p.18: AL)

Alnus .ni .no - aulne arbor, et dicitur ab *alo .is

Alnetum .ti - aulnoy, lieu ou croissent aulnes locus ubi crescunt alni

Alo .as .atum - .i. odorare, fragrare, redolere, et dicitur ab *alitus .tus .tui pro spiritu vel pro spiratione - inde Alatus .tus .tui .i. odor vel odoratus, et componitur Exalo .as .i. foris emittere vel de vita recedere, et sunt neutra et a multis scribitur per `h'

Alo .is .ui, altum vel alitum - nourrir .i. nutrire, fovere, fomentare, refocillare, pascere - unde habet duplicia verbalia: Altor .oris et Alitor .ris .i. nutritor, qui nutrit qui nourrit et hec Altrix vel Alitrix .i. nutrix et Altio vel Alitio .onis nourricion et Altus .tus .tui idem - Alo componitur Coalo .lis, quod etiam secunde coniugationis invenitur Coaleo .les - unde Coalesco .scis, inchoativum

Aloe .es - feminini generis, vel Aloa .oe - arbor suavissimi odoris cuius lignum vice tymiamatum in altaribus adoletur, et inde hoc Aloes .lois quoddam unguentum amarissimum inde factum vel species

Alogia .gie - convivium sine sermone quia antiqui silenter prandebant

Alogus .gi - litera vel nota in libris emendandis

Alopex .icis - .i. vulpes et Alopicia .i. vulpecula, vel Alopicia .e .i. fluor capillorum

Alopiciosus .a .um - .i. calvus pele au chef

Alopia .pie - feminini generis - lepra quedam

Alopus .pi - est qui propter mercedem aliquid patitur

Alpha - est prima litera et ponitur pro principio - unde Alphabetum .i. abecedarium a.b.c et componitur de *alpha et *betha .the, que est secunda litera

Alphanus .ni - falsus mendicus

Alphita .te - feminini generis - est primum granum maturum in spica vel dicitur farina ordei vel polenta

Alpes .pium - .i. montes alti et excelsi - ab *altus .a .um - inde Alpinus .a .um de montaigne et hic et hec Alpinas .tis, nomen gentile .i. natus in alpibus

Alsor .oris - de *algeo .es, quod est frigere - .i. algor, frigus froit et Alsio .onis et Alsus .sus .sui idem et Alsosus .a .um .i. frigidus, algidus, frigorosus - comparatur

Altare .is - autel - ab *altus et *ara dicitur, quasi alta ara, et Altarium .rii et Altar .aris idem

Altariolum .li - diminutivum - idem

Alter .a .um, in genitivo: alterius vel alteri .e .i, dativo: alteri vel altero .re .ro - aultre - nomen <in>di<vid>uum(115)

Altea .e - est malva silvatica

Alterco .cas vel Altercor .aris .catus sum (p.18b: ALT) - tencher certare, litigare, contendere, et dicitur ab *alter et componitur Coalterco .as et Coaltercor .ris - inde Altercatio .onis tenchon, estrif, contention iurgium, lis, contentio

Alteritas .tis - .i. vicissitudo .i. similis retributio, eiusdem rei recompensatio, et dicitur ab *alter .ri, addita `tas', fit Alteritas - muance, change, aultreté alternitas

Alternus .a .um - .i. vicissitudinarius, vicarius, mutue interiectus, et dicitur de *alter - .i. qui succedunt ensemble l'ung aprés l'aultre - omnis generis - inde Alterne, adverbium .i. vicissitudinarie, vicarie ensemble l'une foilz aprés l'aultre

Alternitas .tatis - muanche, entrechangement .i. alteritas - vide in ¶Vicissitudo

Alterno .as .atum - .i. mutare vel alternatim aliquid dicere vel facere et etiam pro discordare quandoque invenitur - muer, entrechanger ou dire ou faire l'ung aprés l'aultre - inde Alternatus .ta .tum mué, entrechangié ou dissocié et Alternatim, adverbium .i. alterne l'ung aprés l'aultre .i. mutuo, mutuatim foilz aprés l'aultre .i. per vices par foilz vicissim

Altero .ras .atum - .i. variare, facere alterum - ab *alter dicitur - muer, changer, faire eschange - inde Alteratus .ta .tum .i. variatus mué .i. alter effectus eschangié et Alteratio .onis .i. variatio muement

Alteruter .terutra .utrum, genitivo: alterutrius - .i. alter ad alterum et contra vel uterque l'ung et l'aultre uterque ambo, et componitur de *alter et *uter

Alterutrum - adverbium - .i. mutuo et invicem, vicissim

Alterno - adverbium - l'ung aprés l'aultre ou foilz aprés l'aultre fois

Alterutro - adverbium - idem

Altiboans .antis - .i. alte sonans

Altigradus .da .dum - hault monstant ou qui est en hault degré alte gradiens vel qui est in alto gradu, et componitur de *altus et *gradus vel *gradior .iris

Altilis et hoc .le - ab *alo .lis - chose qu'on nourrist a ce qu'il soit plus gras pour menger comme porcz ou oysiaulx privés .i. res que ad hoc alitur ut pinguior fiat ut occidatur ut volatile volucres et quandoque declinatur substantive

Altilitas .tis - .i. ipsa res que alitur

Altiloquus .a .um - qui parole haulte chose .i. qui alta loquitur - ab *altus et *loquor componitur

Altiloquium .ii - haulte parolle .i. alta locutio(p.19a: AL)

Altisonans .antis - en hault ou de hault sonnant .i. in altum vel de alto sonans, et componitur de *altus et *sonans vel *sono .as

Altisonus .a .um - haultement sonnant

Altithronum .ni - siege royal sedes regia, et componitur de *altus et *thronum

Altithronus .ni - qui siet en siege royal qui sedet in sede regali

Alto .as - dicitur ab *altus .a .um sed non est in usu sed componitur Exalto .as .atum .i. in altum extollere et Inalto .as pro eodem et sunt activa

Altrinsecus - adverbium - de travers, de contraire, de toutes pars hinc et inde .i. econtra, econtrario, utrinque, et dicitur ab *alter - .i. ex altera parte - Catholicon: altrinsecus .i. alter - altrinsecus .i. econtrario, utrinque - altrinsecus ut dicit Papias(116) .i. dextera levaque, alterutrum - Genesis xv dicitur(117): et utrasque partes contra se altrinsecus posuit

Altriplex .icis - dolosus, fraudulentus, qui est animo duplex tricheur et componitur ab *alter et *plica et comparatur - inde Altripliciter, adverbium - frauduleusement

Altrix .cis - .i. nutrix - vide in ¶Alo .is

Altus .a .um - hault .i. excelsus, arduus, subtilis, profundus, ut: alta scientia est ista .i. subtilis vel profunda, et comparatur - inde Alte, adverbium - haultement - comparatur

Altitudo .dinis - haultesse

Altus .a .um - nourri nutritus, et tunc ab *alo .is dicitur

Alveare .is - vaissel a mouches, ruque et dicitur de *alveus - .i. vas in quo apes delitescunt

Alvearium .rii - idem

Alveus .ei - dicitur vas concavum auge gallice

Alveus - etiam .i. venter vel meatus fluvii vel quidquid aquam recipit, et dicitur de *alvus - inde Alveolus .li, diminutivum tam alvei fluvii quam vasis - Alveus quandoque pro parva navi dicitur

Alumen .inis - alun - ab *alo .is dicitur quia dat lucem coloribus tingendis

Alumnus .ni vel Alumnus .a .um - sine `p' - .i. qui vel que nutrit vel nutritur qui nourrist ou qu'on nourrist et dicitur ab *alo .is et Alumna .ne que nutrit vel nutritur - inde Alumnulus .a .um, diminutivum

Alumnamen .inis - nutrimen vel educamen nourrissement

Alumno .as - .i. nutrire nourrir - inde Alumnatus .ta .tum .i. nutritus nourri

Alumnamentum .ti - .i. alumnamen

Aluta .te - corduen(118), cuir .i. pellis que candidata (p.19b: AMA) dicitur vulgariter cordouan et dicitur de *alo .is quia alit pedes - inde Alutarius .tarii cordouennier .i. pelliparius qui pelles scindit vel qui eas candidat

Alutum .ti - dicitur calceus peregrini, et dicitur ab *a, quod est sine, et *lutum, per contrarium quia sepe est cum luto vel dicitur cortex arboris quercine cum qua cerdones preparant corium

Alutarium .ii - dicitur aliquid factum de luto, ut paries

Alvus .vi .o - ventre, panche et dicitur ab *abluo .is quia abluatur .i. purgetur et est alvus que cibum recipit et purgari solet - vide in ¶Venter - inde Alvulus .li, diminutivum - petit ventre

Am - prepositio semper in compositione invenitur - .i. circum, sed An per `n' coniunctio et in compositione non invenitur

Ama .e - cauvesouris .i. strix - ab *amo .as quia multum amat parvulos suos - invenitur etiam pro vase

Amabilis et hoc .le - .i. dignus amore vel dignus amari digne d'estre amé decens, dilectus, venustus - inde Amabiliter, adverbium - amiablement, par amour et Amabilitas .tis .i. amor amiableté, dilection - Amabilis componitur Inamabilis - unde Inamabiliter, adverbium, et Inamabilitas .tis

Amabo - interiectio blandientis - .i. eya flateusement

Amadrias .dis - feminini generis - Amadriades sunt dee arborum dicte, quasi amantes driades .i. arbores, drias enim est arbor(119)

Amando .das - componitur de *ad et *mando .das, et Amandare extra longe mandare et absentare et in eodem sensu invenitur Amendo .das - Vide in ¶Mando .das

Amamen .inis - .i. amatio - ab *amo dicitur - aymerie, amour - Amamentum .ti idem

Amans .tis - quando est participium de amo regit accusativum casum; quando est nomen regit genitivum et comparatur - inde Amanter, adverbium - amanment, par amour et comparatur, et Amantim, adverbium .i. amanter

Amabundus .da .dum - ab *amo dicitur - .i. similis amanti amant

Amareo .es .ui - estre fait amer .i. amarus sum vel fio, et dicitur ab *amarus .ra .rum - inde Amaresco .is, inchoativum, idem devenir amer

Amarico .cas .atum - faire amer amarum facere vel defatigare, et dicitur ab *amarus - unde verbalia - Amaricatus .ta .tum

Amarifico .as - idem - unde verbalia - Amarificatus .ta .tum et cetera

Amaricosus .sa .sum - plain de amertume .i. plenus amarore, et dicitur de *amaror (p.20a: AMA)

Amarus .a .um - amer, sur et dicitur ab *a, quod est sine, et *mare per contrarium et comparatur - inde Amare, adverbium - amerement et comparatur, et Amariter, adverbium, idem - vide in ¶Humanus et Amaritas .tis amertume et Amaritudo .dinis idem

Amaror .oris - idem - Amarus componitur et dicitur Quamamarus et Peramarus: ambo pro valde amarus

Amarulentus .ta .tum - plain de amertume .i. amarore plenus - inde Amarulenter, adverbium - amerement et comparatur, et Amarulentia .e amertume

Amasco .scis - .i. incipere amare, et est verbum inchoativum

Amasius .ii - amy, qui ayme sans attrempance comme luxurieusement .i. qui intemperate amat vel qui intemperate amatur, et dicitur de *amo .as - amasius est luxurie, amicus est honestatis

Amasio .onis - idem - inde Amasiolus .li idem, parvus amasius, et Amasiunculus .li idem: ambo sunt diminutiva

Amasia .e - femme qui ayme par amour luxurieusement - inde Amasiola .le idem

Amator .oris - ameur, qui ayme - ab *amo .as dicitur - inde Amatorculus .li idem, diminutivum

Amatorius .a .um - d'amour

Amatrix .cis - femme qui ayme - inde Amatricula .le, diminutivum, parva amatrix

Amatus .ata .tum - qui est aimé qui vel que amatur, et dicitur ab *amor .aris

Amatus .tus .tui et Amatio .nis - aymement

Amaturio .is .ivi .ire .itum - .i. meditor amare, et formatur ab ultimo supino, addita `rio' - pourpenser a aymer - verbum meditativum

Amazones - femmes qui vont en batailles - ab *a, quod est sine, et *mazon, quod est mamma, quia eam inurunt ne impediat eas ad sagittandum

Ambactus .ta .tum - .i. circumactus, sicut solet esse aliquis qui dubitat timore, et dicitur ab *ambigo .gis

Ambages .gis - .i. dubia locutio doubteuse parolle et dicitur ab *ambigo .gis

Ambago .ginis - idem - inde Ambagiosus .a .sum

Ambaxiata .te - embaxaderie(120) - Ambaxiator .oris embaxadeur - Ambaxiatrix .icis embaxaderesse secundum aliquos ista scribuntur per `ss'

Ambidexter .tri - homme qui saide de toutes ses deux mains comme de la dextre qui utraque manu utitur pro dextra, et componitur de *ambo et *dextra

Ambifariam - adverbium - de toutes les deux pars ex ambabus partibus, et componitur de *ambo

Ambigo .gis - deficit preterito secundum Papiam(121) (p.20b: AMB) et componitur de *am et *ago .gis, interposita `b'

Ambiguus .a .um - doubteux .i. dubius - comparatur: magis ambiguus et dicitur de *ambages - inde Ambigue, adverbium - doubteusement - comparatur, et Ambiguitas .tis dubietas doubtance et Ambiguosus .a .um .i. dubitabilis doubteux .i. ambagibus plenus doubtable - inde Ambiguose, adverbium - doubteusement et comparatur, et Ambiguositas .tatis doubtance

Ambigiosus .a .um - .i. ambiguosus - comparatur - inde Ambigiose, adverbium - .i. dubitanter, ambiguose - comparatur, et Ambigiositas .is .i. ambiguositas

Ambiloquus .a .um - .i. bilinguis, qui nunc hoc nunc illud affirmat, et componitur de *ambo et *loquens

Ambiloquium .ii - talis locutio dubia

Ambio .is .ivi .itum - advironner ou couvoitier honneur .i. circundare et proprie cupere honorem, et componitur ex *am et *eo, is, `b' interposita et mutatur `e' in `i' - inde Ambitio .onis .i. circundatio vel cupiditas honoris avironnement ou couvoitise d'honneur, ambition - inde Ambitiosus .sa .sum .i. cupidus et proprie honoris couvoiteulx d'honneur - comparatur, et Ambitiose, adverbium - couvoiteusement - comparatur, et Ambitiositas .tis .i. cupiditas honoris avironnement ou couvoitise de honneur

Ambicies .ei - idem couvoitise

Ambitus .tus .tui - ab *ambio .is - .i. circuitus vel cupiditas honoris avironnement

Ambitus .ta .tum - participium - .i. circuitus .a .um avironné et producitur sed ambitus .tus .tui corripitur

Ambo .onis - .i. pulpitrum ubi ex ambabus partibus sunt gradus pulpitre ou il y a degrés de chacun coste - Ambo .onis etiam dicitur gradus

Ambo .be .bo, pluraliter genitivo: .borum .barum .borum, dativo: .bobus .babus .bobus - tous les deux

Ambra .bre - feminini generis - species quedam valde cara

Ambrosia - quedam herba predulcis saporis

Ambrosia - secundum Papiam esca deorum dicitur(122)

Ambro .onis - .i. manducus, ardelio, leccator, lurco, devorator, ganeo - unde Ambrones ardeliones, glutones, catiliones, lurcones, elluones, mandones, epulones, bucones, pandoces, abligontores(123): idem sunt friant, glouton

Ambubaia .baie - feminini generis - femina frequens circa balnea, quasi ambiens balnea vel tybicina vel symphonistica

Ambulacrum .cri - per `c' et non per `t' - .i. locus ad spaciandum spaciosus gallerie, allee

Ambulatorium .rii - idem .i. locus aptus ad (f.bira; p.21a: AM) ambulandum, et dicitur de *ambulo .as aler

Ambulo .as - aler - componitur Deambulo .las .i. de loco ad locum spaciando ambulare - unde Preambulo .as, Coambulo - unde verbalia

Ambulus .a .um - coureur ou messagier .i. cursor qui causa festinationis legatur, et dicitur de *ambulo .as et potest substantive declinari

Amburbale .lis vel Amburbium .bii - sacrificium quod circuit civitatem - vide in ¶Arvambale

Ambustus - participium - .i. circumustus

Amella .le - quedam arbor que iuxta mellam fluvium crescit, cuius flos dicitur hic amellus

Amelech - proprium regis pro quo iiio Regum legitur(124); secundum quosdam `Amalech' et male

Amen - hebreum est - .i. vere vel fideliter vel sic fiat - secundum Huguicionem ab *a, quod est sine, et *mene, defectus, quasi sine defectu sed magis ethimologia est(125)

Amendo .as - .i. amandare - vide in ¶Mando .as

Amenium .ii - locus pulcher et delectabilis et pro amenitate ponitur, et dicitur ab *amenus

Amens .tis - .i. insanus, fatuus, furiosus qui est fol, hors du sens et dicitur ab *a, quod est sine, et *mens .tis, quasi sine mente - comparatur - inde Amenter, adverbium - furieusement - comparatur, et Amentia .tie forsenerie .i. furor, vecordia, insania

Amento .tas - .i. insanire vel potius insanum facere

Amentum .ti - lachet qui est loyé au milieu du dart pour mieulx darder et dicitur amentum quasi in medio ligatum .i. corrigea in medio haste ligata - inde Amento .as aliquid proiicere

Amenus .a .um - .i. iocundus, delectabilis, viridis joieulx, delectable, ut: locus amenus comme vergier et cetera, et dicitur ab *amo .as quia solum amorem prebet et ad se amandum alliciat - inde Amene, adverbium, et Ameniter et Amenitas .tis .i. iocunditas, delectatio joieuseté, delectation et Amenitudo .dinis idem - Amenus componitur Inamenus et comparatur, et Inamenitas .is

Amenatur - .i. delectatur

Amethistus - lapis preciosus unus de xii inter purpureos principatum obtinet

Amicabilis et hoc .le - amiable .i. amicicie aptus, et dicitur ab *amicus .ci et comparatur - inde Amicabiliter, adverbium - amiablement - comparatur, et Amicaliter, adverbium .i. fideliter et Amicabilitas .tis amiableté

Amicio .cis .ivi .ire .ctum - vestir, couvrir vestire, cooperire, et dicitur de *amicus quia qui sibi sociat amicum, eum protegit, cooperit et defendit et componitur Circumamicio .cis - unde Circumamictus (f.b1rb; p.21b: AM) .cta .um - Coamicio .cis: omnia sunt activa - inde Amictuo .as - ab *amicio .cis .ctum .ctu, addita `o', dicitur Amictuo .as .i. frequenter amicire - unde verbalia et componitur Circumamictuo .as, dicitur tamen et Circumamicto .as per syncopam

Amico .cas .atum - faire amy, ut dicitur: amico illum tibi .i. facio illum amicum tibi

Amicor .aris .atus sum - in passiva significatione dicitur - estre fait amy, ut dicitur: amicor tibi .i. sum amicus tibi et dicuntur de *amicus .ci - unde verbalia et componitur Inimicor .aris

Amictus .a .um - couvert, vestu - Amictus .us .tui .i. operimentum vestement, abit et Amictorium .ii idem - ambo pro quolibet vestimento

Amicus .ci vel Amicus .ca .cum - quasi animi custos - .i. fidelis, socius, affinis amy ou amye et comparatur: amicior vel amicicior .i. dile<c>tior(126), et componitur Inimicus - Amiciter, adverbium .i. fideliter, amicabiliter - comparatur: amicicius .i. dilectius et Amicicia .e amytié, societé .i. affinitas, societas, pax, fedus, affectus animi et Amicosus .a .um proprie et vere .i. plenus amicicia - inde Amicose, adverbium .i. amiciter

Amigdala .le - pro fructu dicitur almande(127)

Amigdalus .li - pro arbore dicitur almandier(128)

Amigdalum .li - amandel, le fruit ou le lait - inde Amigdalinus .a .um d'amandier

Amita .te - ante .i. soror patris, quasi alia mater, et dicitur ab *amo .as

Amitinus et Amitina - filius vel filia amite - xxxv q.v.(129) capitulo ultimo invenitur

Amitto .tis .si .ssum - perdre et componitur ex *a et *mitto sed admitto aliud est - inde Amissus .a .um perditus et Amissio .onis perte .i. perditio

Ammiror .aris .atus sum - .i. admiror .aris

Ammitto .tis .si .ssum - .i. admittere

Amnites - est gemma similis vitro sed durior

Amnis .is - .i. fluvius fleuve, riviere et dicitur ab *amenus propter amenitatem riparum - inde Amninus .a .um aqua de amne existens vel ad amnem pertinens

Amnicillus - idem, parvus amnis, et Amnicus .ca .cum .i. fluvialis de riviere et Amnicola hantant rivieres colens amnem, et Amnesis ville pres de riviere quelibet villa prope amnem sita

Amo .as .tum - amer et componitur Adamo .as - Redamo .as .i. rursum amare - Deamo .as .i. valde amare et Peramo .as: ambo pro valde amare - omnia sunt activa

Amodo - adverbium - .i. deinceps d'ores en avant, d'yci aprés et componitur ab *a et *modo (f.b1va; p.22a: AMP)

Amolior .iris .tus sum - amolier .i. removere, avertere, et componitur ex *am et *molior

Amoneo .es .nui .itum - .i. suadere amonnester - unde Amonitus .ta .tum

Amomum .mi - quedam arbor in Syria nascens

Amor .oris - amour .i. desyderium, ardor, cupiditas - est etiam affectus amandi - inde Amorosus .sa .sum amoureux .i. plenus amore, et Amorose, adverbium - amoureusement - comparatur, et Amorositas .tis planté d'amours

Amphidoxus .a .um - .i. ex utraque parte gloriosus - ab *amphi, circum, et *doxa, gloria, componitur

Amphiteatrum .atri - .i. locus ad spectaculum factus lieu commun qui regarde toutes pars comme carrefoure - ab *amphi, quod est circum, et *theatrum - Papias dicit: amphiteatrum locus rotundus ad spectaculum factus(130)

Amphitrites .tis - .i. mare - Grecismus:

dic amphitritem qui terram circuit omnem(131)

Amplector .eris .plexus sum - embracer, acoller ou estre embrachié(132) .i. circum circa flectendo brachia cingere vel cingi et ponitur pro diligere, amare, et componitur ex *am et *plecto .ctis - inde Amplexus .a .um qui acole ou est acolé et Amplexus .xus .xui embrachement(133) et Amplexim, adverbium .i. coniunctim embrachement(134)

Amplexor .aris .atus sum - frequentativum - inde Amplexatus .ta .tum embraché(135), acollé

Amplifico .cas .catum - .i. augere, amplum facere, et componitur ab *amplum et *facio - inde Amplificatus .a .um eslargy et Amplificatio eslargissement

Amplificus .ca .cum - faisant ample

Amplio .as - .i. amplificare escroistre, eslargir et dicitur ab *amplus et Amplo .as idem - inde Ampliatus .a .um eslargy, acreu et Amplatus .ta .tum idem

Amplus .pla .plum - .i. magnum(136) grand, large latum - comparatur - inde Ample, adverbium - largement multipliciter grandement - comparatur, et Ampliciter, adverbium, idem

Amplius - adverbium - idem .i. ultra, plus vel maius, plenius, uberius plus largement, plus grandement, plus abundanment et Amplissime vel Amplissimum, adverbium suppellativi gradus - tresgrandement, eslargement(137) et Amplitas .tatis largesse, grandesse et Amplitudo .dinis .i. magnitudo - Amplius componitur cum *per et dicitur Peramplius

Ampulla .le - fiole et componitur de *amplus et *bulla .le, quod est inflatio aque eo quod sit (f.b2va; p.22b: ANA) ampla ad similitudinem bulle - inde Ampulosus .a .um .i. superbus, arrogans, inflatus orgueilleux et Ampulose, adverbium .i. superbe, arroganter

Ampullor .aris - .i. verbis superbis, inflatis et sexquipedalibus uti et scribitur per duo `ll'

Amputo .tas - .i. ex toto scindere vel removere du tout trencher et componitur ex *am et *puto .as - unde verbalia - Amputatus .ta .tum decoupé, detrenchié(138) et Amputatio .onis

Amula .le - .i. fiala ad similitudinem urcei - vide in ¶Hamulas

Amurca .ce - .i. fex olei inferior lie d'uyle ou d'aultre liqueur - ab *a et *mergo .gis quia inferius se mergat - inde Amurcosus .sa .sum abundant en lie amurca plenus et abundans - comparatur, et Amurcositas .tatis planté de lie abundantia fecis

Amussis .sis - plonc a machon ou rieulle .i. plumbum cementariorum ad perpendendam equalitatem parietis perpendiculum, et componitur ab *a(139) et *musso .as, quod est dubito .as