Appendix 4

Comparison of Lemmata in the Letter 'Z' in Catholicum abbreviatum c.1482, Vocabularius familiaris et compendiosus and Catholicon abbreviatum 1492

CA c.1482 VFC CA 1492
zabulom
zabulon
zabuligena ne.
zacharias rie.
zacheus
zalata te.
zama
zeb
zebedeus
zelotes tis. vel zelesus a um.
zllotipia <sic> pie.
zelotipus a um.
zelus li.
zephirus ri.
zeta
zeuma tis.
zerebabel. vel ierabel
zima
zimos
zinziber
zizanium nii. [...] Et pluraliter zizanie
zodiaceus a um.
zedeara <sic> re.
zodiacus ci.
zona ne.
zanifragium <sic> gii.
zerobabel <sic>
zoticus a um.
zozimus a um.
zucara re.
zios vel zius
zaberna ne. zabiteria, zabarra vel zabarca
zabulon
zabulus vel zabulon, inde zabulinus na num et zabuligena ne.
zacharias
zacheus
zair
zalata
zama
zambri
zeb inde zebe
zebedeus
zebub
zelatus est
zelotipus a um
   zelotipia tipie
zelatipo pas
zelor aris atus sum vel fui ari
   zelatus ata atum
zelo as vi tum
zelosus sa sum
   zelotes tis
zelus li lo
zephirus
zeta te
zeuma matis
zimos vel zima unde azima
zinzala le
zinzalarium rii
zinziber eris
zio vel zaius
zizania hoc zizinium nii et hec zizania nie
zizanium nii
zizania nie
   zizania orum
zodiacus ci
zona ne
zonarius ria rium
zonella le
zonula le
zonifragium gii
zorobabbel
zoticus a um
zozinus ma mum
zucara re
zaberna/ne. zabiteria/rie. zabarra vel zabarcha.
zabulon.
zabulus vel zabulon. unde zabulinus/a/ um et zabuligena/ ne.
zacharias.
zacheus.
zair.
zelata.
zama.
zambri.
zeb.
zebedeus.
zebub.
zelatus est.
zelotipus/a/um.
zelotipia/pie.
zelotipo/as.
zelor/aris/atus sum vel fui/ari.
zelatus/a/um.
zelosus/a/um.
zelotes/tis.
zelus/li. unde zelo/as.
zephirus.
zeta/te.
zeuma/atis.
zimos vel zima. unde azima.
zinzala/le.
zinzalarium/rii.
zinziber/eris.
zios/vel zius.
zizania. hoc ziznium <sic>/nii. et hic zizania/nie.
zinanium <sic>/nii.
zinania <sic>/nie. ziaznia <sic>/orum.
zodiacus/ci.
zona/ne.
zonarins <sic>/a/um.
zonella/le.
zonifragium/gii.
zonula/le.
zorobabel
zoticus/ca/cum.
zozinus/na/um.
zucara/re.