Appendix 6

Comparison of Lemmata in the Letter 'Z' in Vocabularius familiaris et compendiosus, Busa 1507 and Vocabularius nebrissensis 1517

VFC Busa 1507 VN 1517
zaberna ne. zabiteria, zabarra
   vel zabarca
zabulon
zabulus vel zabulon, inde
   zabulinus na num et
   zabuligena ne.
zacharias
zacheus
zair
zalata
zama
zambri
zeb inde zebe
zebedeus
zebub
zelatus est
zelotipus a um
   zelotipia tipie
zelatipo pas
zelor aris atus sum vel fui ari
   zelatus ata atum
zelo as vi tum
zelosus sa sum
   zelotes tis
zelus li lo
zephirus
zeta te
zeuma matis
zimos vel zima unde azima
zinzala le
zinzalarium rii
zinziber eris
zio vel zaius
zizania hoc zizinium nii et
   hec zizania nie
zizanium nii
zizania nie
   zizania orum
zodiacus ci
zona ne
zonarius ria rium
zonella le
zonula le
zonifragium gii
zorobabbel
zoticus a um
zozinus ma mum
zucara re
zabulon
zacharias
zacheus
zachantei
zacynthus
zacynthius
zaleochus
zama
zamia
zamolsis
zancle
zancleus
zaran
zea
zeta
zetecula
zeta
zelotypus
zelotypa
zelotypia
zelus
zelor
zelo
zeno
zeno
zenulus
zenodotus
zephyrus
zephyrius
zephyria
zephyritis
zethus
zethus
zeugma
zeugma
zeugma
zeusis
zeus
zeuro
zinzulo
zithus
zyma
zizania
ziziphus
ziziphum
zodiacus
zoilus
zona
zonula
zopyrus
zopissa
zuthus
zabulon
zacharius
zacheus
zaberna e. zabiteria. zabara.
   vel zabrica
zabulus vel zabulon unde
   zabulinus a. um.
zabuligena
zachanter
zacyntus
zacynthius a. um.
zama e.
zamia e.
zamolsis is.
zancle es.
zancleus a. um.
zaram
zee
zeb
zebe es.
zebus
zebedeus ei.
zeta e.
zetecula e.
zeta
zelotipus a. um.
zelotipia e.
zelotipo as.
zelor aris.
zelo as.
zelosus a. um.
zelotes tis.
zelus
zeno nonis.
zenulus
zephirus
zepherius a. um.
zephiria
zethus ti.
zeta e.
zeta hiemalis
zeta estivalis
zeuma atis.
zeusis is.
zeus ei.
zeuro us.
zingulo as.
zitus ti.
zima me. unde azima
zizania e.
zizanium ii.
zizania
zinzala e.
zinzalarium ii.
zinziber eris.
zio vel zius
zodiacus zodiaci
zoilus i.
zona e.
zonula e.
zonarius ii.
zophirus
zopissa e.
zothus ti.
zorobabel
zonifragium ii.
zoticus ca. cum.
zozimus a. um.
zucara e.